Barn og familie

Barn og unge er vår viktigste ressurs. Prinsippet om barnets beste skal alltid være overordnet. I oppveksten utvikles mye av evnen til å ta kontroll over eget liv og en grunnleggende følelse av trygghet og verdighet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Det er viktig for Venstre å sikre at det offentlige lager gode ordninger for barn som har det vanskelig og at det legges til rette for en god barndom. Derfor er foreldrepermisjon, et godt barnevern, full barnehagedekning og en god skole sentrale elementer i Venstres barne- og familiepolitikk.

FNs barnekonvensjon er forpliktende og må følges bedre opp i praktisk politikk. Norge må ratifisere den nye tilleggsprotokollen som innebærer individuell klagerett for brudd på konvensjonens bestemmelser. Barns rettigheter må grunnlovfestes.

Les også:
Foreldre og barn
Adopsjon
Barnevern
Singelpolitikk

Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Venstres stortingsvalgprogram 2013-2017.

Foto: Venstre / Dreamstime

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**