Krever at byråden beklager

Byråd Filip Rygg har fått mye kritikk for sin håndtering av Fleslandsvegen. Nå får han mer kritikk fra Venstres Erlend Horn, men vil ikke beklage.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Horn3

Foto: Mathias Fischer

Fanaposten skrev tirsdag at kommunen opphever tilbudet om skysstransport for beboere ved Slettenvegen og Sletteneset. Det ubrukte skysstilbudet har kostet èn million kroner, belastet innbyggerne gjennom VA-gebyret. Ordningen skulle være en erstatning til beboerne på Flesland og Sletten for at det offentlige ikke har bygget fortau på den tungt belastede veistrekningen.

Gruppeleder Erlend Horn i Venstre, mener byråd Filip Rygg skylder beboerne på Flesland og Sletten en beklagelse, ettersom de nå står uten både trygg vei og samtidig mangler skysstilbud.

— Det er helt klart at det er blitt gjort feil fra kommunen sin side. Det er ikke lagt inn riktige rekkefølgebestemmelser, og resultatet er at innbyggerne sitter igjen med en trafikkfarlig vei som verken kan brukes av fotgjengere eller syklister. Det må Filip Rygg ta ansvar for, mener Horn.

Må lære av feil
Kommunen gikk i gang med bygging av utvidet renseanlegg ved Sletten ridesenter rundt årsskiftet. Dette vakte reaksjoner fordi Statens vegvesen hadde krevd at kommunen måtte få bygget gang- og sykkelveien på Fleslandsvegen før de fikk sette spadene i jorden.

Tidligere har private aktører blitt stoppet av rekkefølgebestemmelsene når de har søkt om å kjøre tungtransport på samme vei. Fleslandsbeboere mener gang- og sykkelveien burde vært bygget for lengst.

I 2006 ble det vedtatt en plan for gang- og sykkelveien, men Statens vegvesen har så langt ikke bevilget penger til å bygge den. Venstre har ved to anledninger stilt spørsmål til byråden om saken, men Horn er ikke fornøyd med svarene de har fått.

— Høyre, KrF og Frp må ta ansvar for den feilen som er begått og lære av det. Byrådet har kastet bort en million kroner og gitt de som bor i området et alt for dårlig tilbud. En viktig del av det å lære av sine feil er å ta ansvar og be de berørte naboene om unnskyldning. Det synes jeg byutviklingsbyråden skal gjøre, sier Horn.

Veiarbeid under utføring langs vegen

Foto: Joachim Bræk Poppe-Holmdahl

Bare valgkamp
— Jeg svarer kun på politiske ytringer, svarer Filip Rygg når Fanaposten ber ham kommentere Venstres utspill.

—  Uttalelsene fra Horn er vel en politisk ytring? Han påstår det er blitt gjort feil fra kommunens side. Tar du ansvar for feil som er gjort?

— Dette er dessverre kun valgkamp. Kommunen har sørget for midlertidige løsninger, og vi vil i høst presentere en løsning for området permanent, svarer Rygg, som legger til at han nå har invitert Venstre til et møte der han vil forklare hva som gjøres på Fleslandsvegen.

Horn er lite fornøyd med svaret Rygg gir. Han mener byråden også skylder folk på Flesland en forklaring.

— Uansett hva som har skjedd i denne saken som har gjort at situasjonen er blitt slik den er blitt, er det Filip Rygg som er den ansvarlige byråd. Det er naturligvis han og byrådet jeg må rette min kritikk mot. Jeg setter pris på at han vil informere Venstre, og tar det selvsagt for gitt at han også informerer resten av bystyret. Det er uansett beboerne i området han primært skylder en forklaring, sier Horn.

Les hele saken på side 11 i Fanaposten fredag 9. august. Vi anbefaler også å lese avisens leder om samme sak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**