NAV

Venstre mener NAV-reformen var et riktig grep. Venstres videre mål er å gjøre det enklere for brukerne, redusere byråkratiet, forenkle regelverket og utvide adgangen til bruk av skjønn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Ved siden av målet om flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad, var formålet med NAV-reformen at brukerne skulle kunne forholde seg til ett kontor og til en saksbehandler. Slik fungerer det ikke. Venstre mener at NAV lider under et unødig komplisert regelverk og byråkratiske løsninger. Saksbehandlere på NAV må forholde seg til for mange detaljerte forskrifter og rundskriv som styrer saksbehandlingen og lovanvendelsen.

Venstre vil at saksbehandlerne i førstelinjetjenesten skal få utvidet myndighet til å avgjøre saker, og at publikum skal kunne kommunisere direkte med vedkommende som har avgjørelsesmyndighet.

En forutsetning for et velfungerende, effektivt og brukervennlig NAV er et godt IKT-system. Det vil både lette saksbehandlingen og muliggjøre digitale løsninger.

Venstre vil:
•Gi saksbehandlerne i førstelinjetjenesten vedtaksmyndighet i så mange saker som mulig.
•Åpne for større bruk av skjønn i NAVs regelverk.
•Sette av midler slik at NAV kan modernisere og samordne IKT-løsningene sine.
•Inkludere tjenesteyting fra NAV i pasient- og brukerombudets mandat.

Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Venstres stortingsvalgprogram 2013-2017.

Foto: Venstre / Dreamstime

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**