Arbeidsinnvandring og visum

Tilgang på arbeidskraft er viktig for økonomisk vekst. Venstre vil ha en arbeidsinnvandringspolitikk som gjør det lettere å få opphold på grunnlag av arbeid, også fra land utenfor EØS-området. Venstre mener det må bli enklere å søke om arbeidstillatelse fra Norge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Dagens visumkrav gjør det vanskelig for nordmenn å invitere utenlandske venner på besøk. Norske organisasjoner møter ofte vanskeligheter med å invitere søsterorganisasjoner fra andre land, særlig fra Afrika.

Venstre vil:
•Utvide adgangen til å søke jobbsøkervisum ved norske utenriksstasjoner slik at det ikke bare er faglærte som har denne adgangen.
•Senke lønnskravet for å få arbeidstillatelse til arbeidssøkere som har fått tilbud om heltidsarbeid.
•Endre reglene for arbeidstillatelse som faglært, slik at kravene til kompetanse i større grad bestemmes av arbeidsgiverne og ikke av utlendingsmyndighetene.
•At søknad om oppholdstillatelse ved konkret arbeidstilbud maksimalt skal ta én måned.
•Åpne for at bedrifter og utdannings- og forskningsinstitusjoner forhåndsgodkjennes slik at forskere og spesialister kan påbegynne arbeidet sitt mens Utlendingsdirektoratet (UDI) behandler søknaden.
•Gjennomgå krav til godkjenning av høyere utdanning slik at det blir enklere å få godkjent utdanning fra et annet land.
•Innføre en modell med forhåndsgodkjenning av bedrifter.
•Forenkle prosedyrene for forlengelse og fornyelse av arbeidstillatelser.
•Gi asylsøkere mulighet til å skifte kø fra søknad om asyl til søknad om opphold på grunn av arbeid.
•Redusere antallet visumpliktige land.
•Gjøre det lettere å få visum til Norge og det øvrige Schengen-området.
•Innføre en ordning med kjærlighetsvisum, som gir norsk-utenlandske par muligheten til å bo sammen i 12 måneder i Norge.
•Senke inntektskravet for familieinnvandring.
•Innføre skattefritak for utenlandske ansatte som får dekket utgifter til norskkurs av arbeidsgiver og gi skattefradrag for ansatte som selv bekoster slike kurs.

Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Venstres stortingsvalgprogram 2013-2017.

Foto: Venstre / Dreamstime

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**