Barne- og ungdomskultur

Barn og unge må ha mulighet til å skape sin egen frivillighet og til å organisere sin egen ungdomskultur. Norge har en offensiv satsing på kultur til barn og unge, men barne- og ungdomskulturen fått ta liten del i det løftet resten av kulturlivet har vært med på.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Kulturskolen er den viktigste arenaen for å gi barn og unge mulighet til å skape kulturuttrykk, og er samtidig viktig for å dyrke frem talentene. Kommunene må ha frihet til selv å finne de løsningene som gir best kulturskole- og fritidstilbud i sin kommune. Samtidig vil Venstre oppfordre til mangfold og kvalitet i det tilbudet som blir gitt.

Den kulturelle skolesekken må først og fremst la elevene få oppleve kvalitetskunstuttrykk. I den kulturelle skolesekken skal kunstnerne være kunstnere – også i møtet med elevene.

Venstre vil:
•Styrke Frifond-ordningen for barne- og ungdomsorganisasjoner og uorganisert frivillig aktivitet.
•Stimulere til utvikling av unge talenter, blant annet gjennom stipend til opplæring og skolering ved akademier og organisasjoner i utlandet.
•Stimulere private initiativ til musikkundervisning, teater og lignende i SFO.

Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Venstres stortingsvalgprogram 2013-2017.

Foto: Venstre / Dreamstime

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**