Forsvars- og sikkerhetspolitikk

Fremveksten av frihet, demokrati, rettsstat og markedsøkonomi er den sikreste veien mot fred og internasjonal sikkerhet. Norsk sikkerhet ivaretas best gjennom økt handel, samkvem, samarbeid og dialog med flest mulig land.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Norges rolle som forvalter av ressurser og vår geopolitiske plassering krever et selvstendig norsk forsvar og deltakelse i forpliktende internasjonalt forsvarssamarbeid. Det er avgjørende at Norge er i stand til å hevde suverenitet og utøve myndighet i norske områder — særlig i nordområdene.

Det er fare for økt ustabilitet mellom stater og grupper av stater. Verden står overfor effekter av klimaendringer, rask befolkningsvekst, ressursknapphet, urbanisering, migrasjon, fare for epidemier, ideologisk tilspissing og en teknologisk utvikling som skaper økt gjensidig avhengighet, men også økt konkurranse. De globale utfordringene krever et sterkere lederskap. Å skape et system for global styring som makter å håndtere og løse disse utfordringene effektivt vil være den største politiske utfordring fremover.

Les også:
Det norske forsvaret
Verneplikten
Forsvarspolitisk samarbeid
Utenlandsoperasjoner
Veteraner
Våpenhandel og nedrustning

Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Venstres stortingsvalgprogram 2013-2017.

Foto: Venstre / Dreamstime

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**