Likeverd og likestilling

Venstres mål er at alle skal kunne delta i samfunnet på lik linje, uavhengig av kjønn, etnisk opprinnelse, funksjonsevne, seksuell legning, livssyn eller andre vesentlige forhold ved en person. Likestilling og likeverd er grunnleggende liberale verdier.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Demokratiet er ikke fullstendig uten sterkt vern for mindretallet. Venstre vil alltid arbeide for minoriteter og grupper i befolkningen som ikke har sterke stemmer i offentligheten.

Venstre vil:
•Grunnlovsfeste retten fra å bli diskriminert på bakgrunn av kjønn, etnisk opprinnelse, funksjonsevne, seksuell legning, livssyn eller andre vesentlige forhold ved en person.

Les også:
Likestilling mellom kjønn
Seksuell likestilling
Urfolk og minoriteter
Likestilling og funksjonsevne

Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Venstres stortingsvalgprogram 2013-2017.

Foto: Venstre / Dreamstime

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**