Mennesker uten grunnlag for opphold

Det er et mål at så få som mulig oppholder seg uten grunnlag for opphold i Norge. De som har fått avslag på sin søknad skal om mulig tvangsreturneres.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Enkelte asylsøkere kan ikke sendes ut etter avslått asylsøknad fordi Norge ikke har returavtale med hjemlandet eller fordi hjemlandet nekter å ta imot vedkommende. Venstre mener vi må sikre humane levekår for denne gruppen, og særlig for barn.

Venstre vil:
•Sikre mest mulig effektive returordninger for personer med avslag på opphold i Norge.
•At mennesker uten lovlig opphold som ikke kan returneres, skal gis mulighet til opphold etter fem år.
•Regulere hvilke tilstander som personer uten fast opphold i riket kan behandles for, slik at alle får den helsehjelpen de har krav på.

Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Venstres stortingsvalgprogram 2013-2017.

Foto: Venstre / Dreamstime

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**