Samisk kultur og språk

Den samiske kulturen er unik og gjør Norge og Europa spennende og mangfoldig. Den samiske kulturen skal være synlig i hele Norge, og samisk språk er en meget viktig del av kulturen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Venstre vil sikre språkutdanning for alle de tre største samiske språkene. Samisk språk må bli et reelt alternativ for det samiske samfunnet og for andre som ønsker det. Venstre vil la læring og språkutvikling få en større plass i barnehagene, og dette gjelder også samisk språk for den samiske befolkningen. Vi ser det som viktig at barnehagene har god tilgang til spesialpedagogisk kompetanse og samisk språkkompetanse i de områdene hvor det er aktuelt. Det må gis mulighet for gratis kjernetid til barn med behov for ekstra opplæring i norsk eller samisk.

Venstre vil:
•Sikre samiskspråklig personell i samiske områder, og sørge for at samisk språk og kultur har en sentral plass i den samiske barnehagen.
•Iverksette tiltak som sikrer rekruttering av lærere med samisk språkkompetanse.
•Sikre likeverdige tilbud på samisk og norsk språk for samiske barn.
•Gi elever som har fått opplæring i samisk på grunnskolen en reell mulighet til denne opplæringen også i den videregående skolen.
•At alle elever i Norge får kunnskap om samer og samiske samfunnsforhold.

Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Venstres stortingsvalgprogram 2013-2017.

Foto: Venstre / Dreamstime

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**