Seksuell likestilling

Det er i tråd med grunnleggende liberale verdier at lesbiske, homofile, bifile og transpersoner skal kunne leve åpent med sitt kjønnsuttrykk eller sin seksuelle orientering. En uforholdsmessig stor andel av disse sliter med rus, selvmordstanker og psykiske problemer. Særlig har lesbiske, homofile, bifile og transpersoner med innvandrerbakgrunn store utfordringer. Norge har et ansvar for å fremme menneskerettigheter også for seksuelle minoriteter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Seksuell og reproduktiv helse må prioriteres høyere. Styrket seksualundervisning, flere helsesøstre og økt forskning på området er avgjørende for å styrke folkehelsen.

Venstre vil:
•Endre lovverket slik at det tas hensyn til seksuell orientering ved avgjørelser om hvorvidt legemsfornærmelse eller legemsbeskadigelse er utført under særdeles skjerpende omstendigheter.
•Sørge for at Norge går foran internasjonalt for å fremme rettigheter til seksuelle minoriteter.
•Styrke seksualundervisningen i skolen.
•Tillate endring av juridisk kjønn uten krav om full behandling, og oppheve monopolet på vurdering av behandling av transpersoner.
•Vurdere blodgivere på bakgrunn av risikoatferd og ikke seksuell identitet, slik at homofile menn gis mulighet til å bli blodgivere.

Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Venstres stortingsvalgprogram 2013-2017.

Foto: Venstre / Dreamstime

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**