Urfolk og minoriteter

Et demokrati må kunne ivareta og når nødvendig styrke minoritetenes kulturelle og sosiale rettigheter. Norge har forpliktet seg gjennom urfolkskonvensjonen og konvensjonen om nasjonale minoriteter til å ivareta Norges urfolk og nasjonale minoriteter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Venstre vil gjennom økt dialog mellom lokalsamfunn, sentrale myndigheter og Sametinget arbeide for å sikre bærekraftig forvaltning av naturressurser og ivaretakelse av de ulike samiske kulturtrekkene.

Venstre vil:
•Anerkjenne alle de nasjonale minoritetens språk som egne språk og samarbeide med andre nordiske og europeiske land for å ta vare på disse.

Les også:
Samisk kultur og språk

Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Venstres stortingsvalgprogram 2013-2017.

Foto: Venstre / Dreamstime

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**