Verneplikten

Et moderne trusselbilde krever en økende profesjonalisering av Forsvaret, hurtigere responstid og større fokus på avanserte våpensystemer. For de fleste av Forsvarets operative avdelinger vil det i et forsvarsøkonomisk perspektiv være mer lønnsomt — både i kroner og i operativ evne — å ha vervede på kontrakt fremfor årlige innrykk av vernepliktige.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Imidlertid vil det for enkelte avdelinger fremdeles være best å basere styrkeproduksjonen på vernepliktig mannskap. Verneplikten bør derfor begrenses både i tid og omfang, gjøres kjønnsnøytral, og hovedsakelig fungere som rekrutteringsverktøy for videre tjeneste i Forsvaret.

Venstre vil:
•Forsterke den profesjonelle delen av Forsvaret og bruke en mindre del av de vernepliktige som base for dette og til å bemanne de vernepliktsbaserte delene av Forsvaret, samt gjøre verneplikten kjønnsnøytral.

Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Venstres stortingsvalgprogram 2013-2017.

Foto: Venstre / Dreamstime

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**