Veteraner

Det største offer en borger kan gjøre for landet sitt er å delta i strid på dets vegne. Mange veteraner som har vendt hjem fra tjeneste får psykiske problemer, og mange har andre skader.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Ansvaret for oppfølging av handlingsplanen for veteraner må ikke pulveriseres. Planen må følges opp med tilstrekkelige budsjettmidler.

Venstre vil:
•Sikre at soldater som har blitt skadet i internasjonal tjeneste får hjelp, også når skaden oppdages etter at tjenesten er avsluttet.
•Øke kompetansen i det sivile helsevesenet knyttet til ivaretakelse av veteraner.
•Innføre lik erstatning for lik skade uavhengig av skadetidspunkt (enhetlig kompensasjonsordning), og krav til bevisførsel må ta høyde for at dokumentasjon kan være vanskelig å fremskaffe.

Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Venstres stortingsvalgprogram 2013-2017.

Foto: Venstre / Dreamstime

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**