Vold i nære relasjoner

Noen mennesker — svært ofte kvinner — blir utsatt for vold fra en som offeret kjenner godt. På samme måte blir barn også vitne til, eller utsatt for, vold i nære relasjoner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Venstre mener det er nødvendig å styrke arbeidet både med å forebygge vold i familier og andre nære relasjoner og å hjelpe dem som blir utsatt for vold fra sine nærmeste. Dette forutsetter økt kunnskap og et utvidet samarbeid mellom frivillige organisasjoner, barnehage, skole, helsevesenet og politiet.

Venstre vil:
•Sikre behandlingstilbud for dem som utsettes for vold og overgrep.
•Sikre et behandlingstilbud til barn som har blitt utsatt for vold eller blitt vitne til vold i nære relasjoner.
•Styrke behandlingstilbudet til voldsovergripere, også i fengsler.
•Innføre regler om meldeplikt for dem som i dag har en plikt til å avverge kjønnslemlestelse.
•Følge opp dem som aldri møter til skolestart ved mistanke om tvangsekteskap.
•Følge opp Voldtektsutvalgets anbefalinger om blant annet opprettelse av en spesialisert enhet i Politiet mot seksualisert vold.

Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Venstres stortingsvalgprogram 2013-2017.

Foto: Venstre / Dreamstime

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**