Ytrings- og organisasjonsfrihet

For en liberaler henger troen på den frie og åpne debatt sammen med vårt syn på mennesket som et ansvarlig og rasjonelt vesen. For Venstre er det helt grunnleggende at alle mennesker har rett til å ytre seg og søke oppslutning for sine standpunkter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Retten til å ytre seg skal ikke begrenses, men møtes med andres ytringer, fakta, kunnskap og konkurrerende ideer.

Pressens rolle som kritisk og uavhengig rapportør og gransker er vesentlig i et demokrati. Et mangfold av frie medier er viktig for å speile virkeligheten og ulike synspunkter.

Venstre vil:
•Fjerne straffeloven § 135A om fremsettelse av en diskriminerende eller hatefull ytring.
•Lovfeste retten til anonym varsling av ulovlige eller kritikkverdige forhold på arbeidsplassen etter modell fra Sverige.
•Tillate kringkastet reklame for politiske budskap fra partier, organisasjoner og trossamfunn.
•Styrke ytringsfriheten for offentlig ansatte.
•Gjøre økonomisk støtte til frivillige organisasjoner i kultur og idrettsliv uavhengig av tilknytning til nasjonale tilslutninger.

Les også:
Kultur og informasjon
Demokrati og forvaltning

Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Venstres stortingsvalgprogram 2013-2017.

Foto: Venstre / Dreamstime

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**