Dette er et generasjonsvalg

Nesten halvparten av dem under 30 år går ikke til valgurnene. Da taper ungdommen og fremtiden det som er en evig interessekamp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Nesten halvparten av ungdommen under 30 går ikke til valgurnene. Når de lar være å stemme, får ikke de store partiene noen grunn til å forholde seg til dem. Men fremtidens generasjoner er de som mest av alt trenger en stemme. Høstens valg er et generasjonsvalg. Det er naivt å tro at det ikke eksisterer en generasjonskonflikt. De største utfordringene verden står overfor vil ikke ramme mine foreldre og besteforeldre. De vil ramme meg, mine barn og barnebarn.

Mathias Fischer

Foto: Jin Sigve Mæland

Vi vet at dagens klimagassutslipp vil føre til global temperaturøkning, havstigning, mer tørke, issmelting og mer ekstremvær. Det vil drive flere millioner mennesker på flukt. En gang på 80-tallet hadde Venstre det brutale slagordet “Hvis du vil se barnebarna i øynene”. Det var kanskje ikke rart at vi ikke kom inn på Stortinget det året. Men den elendige markedsstrategien til side: Det er noe sannhet i det budskapet.

Allerede fra 2035 vil ikke lenger statsbudsjettet å gå med overskudd. Da må vi for alvor begynne å tappe penger fra oljefondet. Allerede nå bruker vi mer penger fra fondet enn det har i avkastning. Det er ingen pensjon i pensjonsfondet som er merket dagens studenter og skoleelever. Dagens oljepengebruk er et ran fra fremtidige generasjoner. Den generasjonen som har surfet på tidenes økonomiske vekst og norsk oljerikdom, tømmer også oljefondet. Det er dem vel unt, men det kommer også med en bismak. Fremtidens generasjoner blir taperne.

Dagens boligmarked er en katastrofe for ungdom, men en gullgruve for foreldrene deres. Boligprisene stiger kraftig. De som tjener på det, er de som kjøpte bolig for flere år siden. De som ikke eier, står utenfor – og er avhengig av rike foreldre for å komme seg inn. Arbeidsmarkedet fungerer på samme måte. Det er velfungerende for dem som er inne, men vanskelig å komme inn på. Ungdommen er taperen.

Politikk er prioriteringer. Når de sterkeste interessegruppene er middelklassefamilier på 40+ eller pensjonister, så påvirker det statsbudsjettet. Derfor kommer vi til å mangle 11 000 lærere om syv år. Derfor er det over 9000 ufaglærte lærere i skolen allerede. Derfor faller en tredjedel av elevene ut av videregående. Vår generasjon taper.

Dette er et generasjonsvalg. Vi politikere må bli flinkere til å kommunisere hvordan dette også påvirker de unge velgerne. Ett konkret tiltak for å øke valgdeltakelsen, er å gi 16- og 17-åringer stemmerett. Det er en myte at ungdom ikke kan nok til å stemme. Norske ungdommer er kunnskapsrike og engasjerte, de leser mye og de bryr seg om samfunnet. Likevel tror de at de ikke kan nok til å stemme. Det kan de. Og det bør de.

Mathias Fischer
kandidat til Stortinget for Venstre

Dette innlegget var på trykk i Bergens Tidende 13. august.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**