Venstre er “best i test”

Illustrasjon: Venstre

Venstre topper en rekke kåringer av partiprogrammer, og høster ros for partiets hovedsaker i valgkampen. — Dette er grundige analyser av fagorganisasjoner, og derfor er det gledelig at vi skårer godt, sier Venstres leder Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Venstre får gode skussmål på en rekke evalueringer av partiprogrammene.

Venstre får gode skussmål på en rekke evalueringer av partiprogrammene.
Foto: Venstre

 Venstres nei til oljeboring i Lofoten er blant de få punktene som trekker ned i NHOs store undersøkelse om partienes næringspolitikk. Likevel får Venstre terningkast 5.

Venstres nei til oljeboring i Lofoten er blant de få punktene som trekker ned i NHOs store undersøkelse om partienes næringspolitikk. Likevel får Venstre terningkast 5.

I forkant av valget er det vanlig at en rekke organisasjoner går grundig igjennom partienes stortingsvalgprogram.

Slik er det også i 2013, og et solid knippe organisasjoner har nå gitt partiprogrammene sin evaluering.

Topper miljøkåring: 5 – 6

“Venstre vil satse på fornybart, verne Lofoten og gjøre det lett for folk å ta klimavennlige valg i hverdagen.”

Slik oppsummerer Framtiden i våre hender Venstres politikk, i sin store Klimavalg-undersøkelse. Med terningkast 6 topper Venstre listen sammen med andre miljøpartier, som SV og MDG.

Venstre får også gode skussmål fra WWF: – Fire partier skiller seg ut som klare tilhengere av en norsk klimalov: KrF, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Rødt. Blant de aktuelle regjeringsalternativene, ser det dermed ut til at en borgerlig regjering med Venstre og KrF om bord vil være mest positiv til en klimalov, påpeker WWF på sine nettsider.

Les eller last ned Venstres politiske program

 Venstre får gode skussmål også fra fagbevegelsen om kollektivtrafikk.

Venstre får gode skussmål også fra fagbevegelsen om kollektivtrafikk.
Foto: NRK / Venstre

I Kollektivkampanjens analyse (som bl.a. Fagforbundet og Norsk transportarbeiderforbund står bak), er Venstre best blant de borgerlige partiene med 4,8 (av 6).

Når det gjelder kulturlandskap får Venstre skryt av Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA) for å ha den mest konkrete politikken på kulturlandskap, og at “hvis kulturlandskap er et viktig miljøtema for deg, bør du helst stemme Venstre, Sp eller SV”.

Topper kåringer om verdiskaping: 5

Venstre har både en god miljøpolitikk og god næringspolitikk. Venstre får terningkast 5. Det klarer ikke Sosialistisk Venstreparti, som får terningkast 2 i NHOs grundige gjennomgang av partienes politikk for verdiskaping.

NHO skriver i analysen at Venstres motstand mot oljeboring i Lofoten og Vesterålen trekker ned.
– Det lever vi veldig godt med. Jeg er stolt over at Venstre klarer den krevende balansen det er å være god på nærings- og miljøpolitikk, sier Venstres leder Trine Skei Grande.

[…]Partiet evner å kombinere en offensiv næringspolitikk med en god miljøprofil, og har tiltak som gjør at næringslivet i større grad stimuleres til å opptre i miljøet tjeneste.

Virke

Virke velger Venstre

– Venstres program er befriende fri for sektorkjepphester. Partiet vil satse på kunnskap, innovasjon og lønnsomhet uavhengig av næring i erkjennelse av at politikere ikke er de beste til å plukke vinnere. Partiet evner å kombinere en offensiv næringspolitikk med en god miljøprofil, og har tiltak som gjør at næringslivet i større grad stimuleres til å opptre i miljøet tjeneste, skriver Virke i sin analyse av Venstres program, og gir partiet totalkarakteren 5.

Også NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter (Abelia), med nesten 1250 medlemsbedrifter over hele landet, gir Venstre toppkarakter. Venstre får 21 poeng av 21 mulige i undersøkelsen fra Abelia.

I toppen også på teknologi: 4 – 5

IKT-næringens interesseorganisasjon (IKT Norge) kommenterer Venstres politikk slik: “Venstre er fremme på mye og har gode ideer”. Partiet får ikke toppkarakter, men er best (4,2 av 6) av partiene sammen med SV.

Arne Joramo i Telecomrevy.no oppsummerer det noe annerledes. – Min personlige evaluering av både valgløfter og handling basert både på hva de har gjort og ikke gjort, hva de har foreslått og sagt er noe annerledes enn hva programmene isolert sier: Venstre 5. Frp 4. KrF og Høyre 3. Ap, Sv og Sp 2, sier han til nettstedet.

Andre undersøkelser

  • Best på justispolitikk: Topper listen: I Advokatforeningens grundige gjennomgang av partienes justispolitikk, er det Venstre som topper kåringen: “Partiets engasjement for grunnleggende rettsstatsprinsipper kommer også tydelig til syne i partiprogrammet, sammen med en balansert tilnærming til hvordan selve straffesakskjeden bør legges opp”, skriver de i sin gjennomgang.
  • Topp tre på bistand: 4+: (Kirkens Nødhjelp)
  • Topp tre på livssynspolitikk: 9 av 10 poeng: (Human-Etisk Forbund)
  • Venstre med sterkt program for dyrevelferd: 5: (Dyrevernalliansen) : NOAH presenterer også Venstre blant de beste partiene.
  • Best på psykisk helse: 5: “Pluss for sterk vilje til å peke ut barn og unge som viktig målgruppe for forebyggende psykisk helsearbeid. ” (Norsk Psykologforening)
  • Best på asylpolitikk: 5 (NOAS)
  • Nest best på økologisk landbruk: 5+ (OIKOS)
  • Nest best på sykkelpolitikk: 5 (Syklistenes landsforbund)
  • Best på miljø: 5/5 (Miljøagentene)

Usikker på hva du skal stemme? Prøv en valgomat

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**