Innovativt landbruk — stortingskandidater på Vestfold-turné

Stortingskandidatene Eddy Robertsen og Karin S. Frøyd satte av en hel dag til en rundreise i Vestfold for å se, lytte og lære om innovativt landbruk. Fem steder ble besøkt 14. august. Målet var ved selvsyn å få innblikk i både muligheter og utfordringer for nyskapende virksomheter innen landbruksnæringen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Holt gård, Undrumsdal
Ved 9-tiden møtte stortingskandidatene bonde Roar Lefsaker på Holt gård (midt på bildet). Håkon Tørrestad (til venstre) som er leder av Vestfold Bonde- og Småbrukerlag i tillegg til å være leder av Oikos VeTeBu (økologisk landsby), var også med. På idylliske og allsidig drevet Holt er det etablert økologisk andelslandbruk på et 3 dekar stort område. 50 andeler a kr 2.500 pr. år er lagt ut og solgt. Eier av Holt gård dyrker, mens andelshaverne selv høster og henter grønnsakene og urtene.

På Holt gård med Roar Lefsaker og Håkon Tørrestad.

Nå er det to andelslandbruk i Vestfold, og i løpet av tre år er planen 5 andelsgårder i fylket vårt. Dette er et kjempespennende konsept, og koblinga mellom økologisk landbruk, utnyttelse av jord og samspillet mellom gårdbruker og konsument, gjør dette til et bærekraftig alternativ til den tradisjonelle modellen for å få mat på bordet.

Meny, Revetal
I Meny-butikken på Revtal møtte stortingskandidatene kjøpmann Martin Gran. Butikken har flere ganger vært kåret til fylkets beste butikk for nærmat. I korte trekk fortalte han om virksomheten, blant annet om en stor ferskvareavdeling. Lokal leveranse av produkter er blitt mer og mer vanskelig idet det stilles økte krav til leverandør og butikk. Det er store krav fra Mattilsynet (HMS-siden) og regnskapsmessig med hensyn til ajourhold, dokumentasjon og kontroll. Kjøpmann Gran hadde forståelse for slike krav som vel er mest myntet på de store virksomheter, men det har skapt hindringer for smidige ordninger og leveringer fra små lokale produsenter av poteter, gulrøtter etc. Idag kommer kun jordbær og bringebær fra lokale leverandører.

Martin Gran er en blid kjøpmann på Meny, Revetal. Et hyggelig møte!

Martin Gran er en blid kjøpmann på Meny, Revetal. Et hyggelig møte!

— På spørsmål om svinn og avfallshåndtering, fikk kandidatene høre at Meny er bevisste. Det kastes forholdsvis lite mat idet varer som nærmer seg utgått dato, prises ned etter et visst system. Utfordringen er frukt og grønt. – Meny tilbyr mange økologiske produkter, men disse er mindre holdbare og har kortere omløpstid. Varene koster mer, det er fullt forståelig. Økologiske varer er fremtidsrettet, mente Martin Gran.

Eftedal Gård, Hedrumveien, Larvik
Dag Fredrik Eftedal eier og driver gården. Kona Maria har jobb ved siden av. Hovedproduktene er gulrøtter, poteter og korn. Men det er på gulrøtter det satses stort. En ny stor gulrotmaskin til kr 1,7 mill tyder på det.

Gulrotmaskinen til kr 1,7 mill. imponerte.

Eftedal hadde mange meninger om landbrukspolitikken, og tollvern var et hett tema. Eftedal hevdet at norskprodusert gulrot ville bli borte dersom tollvernet ble opphevet. Ja, ikke bare bonden ville dette ramme, men også næringskjeden blir borte, mente Eftedal. I Vestfold er det 2.400 arbeidsplasser knyttet til næringsmiddelindustrien. — Jordvern, ekstrastøtte til drenering og grøfting, rammebetingelser og overskuddsfond: Ja, her var stortingskandidatene og bonden Eftedal svært enige.

Gulrøttene på Eftedal Gård var flotte!

Gulrøttene på Eftedal Gård var flotte!

Stange Gårdsprodukter, Tønsberg
Arnt-Harald Stange møtte Eddy Robertsen og Karin S. Frøyd samt Aina Dahl som også ble med på besøket hos Stange Gårdsprodukter.

Arnt-Harald Stange, Aina Dahl og Eddy Robertsen.

Arnt-Harald Stange, Aina Dahl og Eddy Robertsen.

Stange har i nærmere 20 år vært et kvalitetsmerke blant norske råvarer. I begynnelsen var det kun utvalgte restauranter i Oslo som kjøpte Arnt-Harald Stanges saftige og frittgående kyllinger. Etter hvert har ferskvareproduktene kylling, kalkun og utsøkte sauser blitt tilgjengelige for folk flest. Det er nå Rema v/Reitangruppen som har overtatt produksjonsvirksomheten. Kandidatene fikk omvisning både ute på sukkerert-jordet og inne i produksjons- og pakkeområdet.

Aina Dahl, Arnt-Harald Stange og Eddy Robertsen hadde mye å snakke om.

Hemmeligheten bak gode råvarer er en god forblanding, men også øvrige faktorer spiller inn. Vi hadde en kjempeinteressant samtale om hvilke utfordringer en gårdbruker som prøver å tenke nytt, står overfor. Spesielt i den vanskelige fasen hvor små-skala skal utvikles til litt større omfang.

Færder Får, Hvasser

Terje Bjerga lokker sauene riktig vei!

Terje Bjerga (bildet) møtte stortingskandidatene ute ved idylliske Tjønneberget på Hvasser. Sammen med Erik Asmyhr eier han Færder Får som driver økologisk sauehold ytterst på Hvasser og innenfor Færder nasjonalparks grenser. Her beiter og trives flere titalls sauer av arten gammel norsk spelsau. Sauene gjør også en kjempejobb ved å holde kystlandskapet fri for gjengroing. På flere steder på Tjøme og ute på øyene går det også sauer på beite i åpent landskap.

Eierne av Færder Får leier et gårdsbruk for vinterforing. Kandidatene fikk høre om de utfordringer som økologisk sauehold medfører, blant annet ved slaktingen av sau og geiter. Mattilsynet fører et rigid system som er laget for de store virksomheter, men som også de små må forholde seg til. Hensyn til matsikkerhet er viktig, men det gjør det tungt å drive og krever mye av logistikk og planlegging. Sauen må slaktes til rett tid, men det forutsetter at det er ledig kapasitet hos Nortura! Overgang til mobilt slakteri kan være aktuelt, men det forutsetter at flere går sammen av økonomiske grunner. Regelverket må gjøre det lettere å drive småskalaproduksjon. Venstre lovte å se på dette.

Sauene på Tjønneberget har flott utsikt!

Sauene på Tjønneberget har flott utsikt!

Oppsummering
Det norske landbruket er en hjørnesteinsbedrift, samtidig som det på sikt er ett av de mest selvfølgelige, gode investeringsområdene som finnes. Antallet mennesker øker, flere vil ha mer mat, samtidig som arealene vi kan produsere på reduseres. Vi er veldig godt fornøyde med å få innspill til vår politikk direkte fra dem denne politikken vil få konsekvenser for. Dette mener Venstre er viktig.
Venstre har tro på bonden. Vi har tro på et sterkt, norsk landbruk bestående av selvstendige, innovative bønder med ansvar for både seg selv, sin familie, sitt distrikt og for samfunnet på lang sikt. Derfor mener vi at vi må opprettholde rause overføringer, men gjøre bonden langt mer fri. Derfor vil vi at bonden skal få lov til å være kreativ i sitt virke, ikke være en statsbyråkrat med spesiell kompetanse innenfor søknadsskriving og rapportering.
Ser vi i hundreårsperspektivet, er det én ting som er sikkert: Vi vil ha behov for mer mat. Vi vil ha behov for levende bygder. Vi vil ha behov for fleksible mennesker med mulighet til og interesse for å dyrke jorda. Et bærekraftig samfunn er avhengig av et bærekraftig landbruk.

Med bondehilsen Eddy og Karin

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**