Den tause benken på Stortinget

Sogn og Fjordane-benken på Stortinget er taus. Veldig taus, skriv Halvor Halvorsen i Flora Venstre i dette innlegget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Halvor Halvorsen og Sveinung Rotevatn

Foto: Sogn og Fjordane Venstre

I de siste 4 år har vi knapt hørt der fra, og enda mindre hatt nytte av de. De er med unntak av en vikar som ikke tar gjenvalg, helt fraværende i debatter som er viktig for Sogn og Fjordane. Vi har ingen opplevelse av at de jobber hardt og lenge for å markere saker og synspunkt som er viktig for deres hjemfylke. Vi er et lite fylke og vi trenger de røster vi har. Det gjør det enda mer alvorlig at det er så taust og stille. I viktige saker tusler de etter moderpartiet, og vi må bare tro de når de påstår de jobber med "lobbiering" hardt internt i partiene. Nå står fylket over en stor satsing på samferdsel, og de store partiene snakker kun om indre Nordfjord. Da er det godt å ha Venstre til å passe på Kyststamvegen. I kommende periode skal Politi og lensmannsetaten endres. Blir det til det bedre for oss her? Hvorfor tørr ingen andre enn Venstre ta debatten?

Sogn og Fjordane trenger en sterk politikk og en kraftig røst. Den yngste av våre Stortingskandidater har vist seg å komme til. Han er klar, han har tillitt og han gir seg ikke. Sveinung Rotevatn er en kandidat som vil levere varene og jobbe for hjemfylket sitt beste. Gang på gang har han vist sin gjennomslagskraft, og han blir lyttet til. Med utgangspunkt som Unge Venstre leder har han kommet igjennom på de nasjonale mediene, og blir tatt med. Sveinung Rotevatn er fylket sin beste mann. At han i tillegg kjemper for FOLK FØRST, er miljøbevist og har konkret politikk mot fattigdom blant barn gjør valget enkelt. Jeg stemmer på "Sveinung på Stortinget" og Venstre i år

Halvor Halvorsen
Bystyrerepresentant Flora bystyre,
Styremedlem Sogn og Fjordane Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**