Eddy Robertsen: Læreren er den viktigste for eleven

For Venstre er det viktig å ha en god skole hvor lære får være lærere. En god og trygg lærer er det viktigste for at elevene skal kunne lære. For Venstre vil vi prioritere mange nok og dyktige lærere før en heldagsskole, sier Eddy Robertsen i dette videoinnslaget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Eddy Robertsen

Eddy Robertsen
Foto: Silje England

I 2020 kommer vi til å mangle 11.000 lærer i den norske skolen dersom vi ikke foretar oss noe. Dagens 9.000 ufaglærte lærerressurser i skolen må gis mulighet for å få skolefaglig kompetanse på lik linje med lærere med full utdannelse.

Videre må lærerne gis mulighet for god faglig påfyll i jobbsituasjonen sin. Klikk deg inn på denne linken for å høre vår førstekandidats syn på skolepolitikken.

Ønsker du å vite mer om Venstres skolepolitikk, kan du finne mer både i vårt stortingsprogram men også i "10 tiltak for en bedre skole"

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**