20 tiltak for en bedre studenthverdag

– Det er en forutsetning for læring å ha trygge økonomiske rammer, en stabil helse og en god boligsituasjon. Derfor lanserer jeg 20 tiltak for en bedre studenthverdag, sier Mathias Fischer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Mathias Fischer

Foto: Jin Sigve Mæland

– Det er gøy å være student. Men de som tror at studenter er late og bortskjemte har ikke peiling. I dag er det ikke bare studiene som er slitsomme, men også alt rundt det. Et krevende boligmarked og dårlig råd gjør at studenter må bruke tid på alt annet å studere, sier Mathias Fischer, 3. kandidat til Stortinget for Venstre.

– Studenter skal kunne konsentrere seg om å få i seg kunnskap. Da trenger de trygge rammer og en tilstrekkelig økonomi, sier Fischer.

– Vi vil gi studentene en fastlege både på studiestedet og hjemstedet. Tilreisende studenter uten fastlege i Bergen har altfor høy terskel for å gå til legen eller må bruke legevakten unødig, sier Fischer.

– Det er dyrt og vanskelig å finne et sted å bo. Regjeringens begrunnelse for hvorfor de har brutt løftet om 11 måneders studiestøtte, er at de har bygget studentboliger. Det er åpenbart at de verken har bygget nok eller at det fungerer. Hvis studentene hadde hatt mer penger, ville det hjulpet situasjonen her og nå.

Studentøkonomi
1. 11 måneders studiestøtte
2. Prisregulering av studiestøtten
3. Fjerne formuegrensen for å motta studiestøtte
4. Øke taket på hvor mye studenter kan tjene uten å miste studiestøtte
5. Ivareta gratisprinsippet i høyere utdanning

Bolig
1. 2000 nye studentboliger
2. 50% statlig finansiering av studentboliger
3. Sørge for at studentboliger blir et eget reguleringsformål i plan- og bygningsloven
4. Heve kostnadsrammene for nye studentboliger
5. Forenkle regelverket for utleie av egen bolig

Helse
1. La studenter ha fastlege både på hjemsted og studiested
2. Utvide sykelønnsordningen til 12 måneder
3. Gjøre ordningen med delvis sykemelding permanent
4. Alle studenter skal forsikres på lik linje med ansatte på utdanningsinstitusjonen
5. Egen lovbestemmelse om studenters arbeidsmiljø

Studenter med barn
1. 12 måneders studiestøtte for studenter med barn
2. Nasjonalt løft for studentbarnehager
3. Flere studentboliger for familier
4. Utvide aldersgrensen for studentpris på kollektivtransport
5. Omfordele barnetrygden så de med lav inntekt får mer

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**