Studentpakken

Venstre er et parti for studenter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Studentbolig

Studenter, høgskole, universitet, studier

Venstre vil bygge ut 2000 studentboliger årlig og prioritere pressområder. Det viktigste grepet for å redusere leieprisen for studenter er billigere studentboliger. Samtidig letter det prispresset både på leie og kjøp av andre leiligheter.

1. Bygge 2000 studentboliger årlig med 50 prosent statstilskudd.
2. Heve kostnadsrammen og forenkle byggeprosessen for studentboliger.
3. Sørge for at studentboliger blir et eget reguleringsformål.

Studentøkonomi
Venstre vil videreføre gratisprinsippet i høyere utdanning. Verken norske eller utenlandske studenter skal betale skolepenger på statlige universiteter og høyskoler. Studenter som velger privat høyere utdanning må få en del av studielånet til skolepenger som stipend. Dette gjelder særlig der tilsvarende utdanning ikke finnes på offentlige institusjoner.

1. Innføre 11 måneder studiefinansiering som prisreguleres årlig.
2. Fjerne formuesgrensen. Heve taket på hvor mye studenter kan tjene i året uten å miste studiestøtte.
3. Gjøre ordningen for gradert sykestipend for studenter permanent.

Studenter, høgskole, universitet, studier

Studiekvalitet
Utdanningsinstitusjonene skal tilby undervisning av høy kvalitet. Den skal være forskningsbasert, og det må stilles krav til pedagogisk kompetanse og fagkompetanse minst tilsvarende avsluttet mastergrad hos alle som underviser. Studentene må tilbys faglig veiledning med klare tilbakemeldinger på alle nivåer i [email protected]

1. Insentiv- og belønningsordninger for fremragende utdanningskvalitet.
2. Økte bevilgninger til utdanningsinstitusjonene for bygningsvedlikehold.
3. Innføre lovbestemt krav om godt læringsmiljø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**