Det grønne valget

Venstre vil innføre skattefradrag for miljøtiltak i egen bolig, skriver blant annet Harstad Venstres gruppeleder Maria Fjellstad og andrekandidaten til Stortinget, Jan Fjellstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Den globale oppvarmingen er den største trusselen menneskeheten står overfor, og krever umiddelbare tiltak. Det er en sammenheng mellom de valgene vi som enkeltmennesker, lokalsamfunn og nasjon tar, og de konsekvenser det får for vår felles globale framtid. De beste miljøtiltakene er de som skaper en bedre hverdag for oss alle. Venstre vil tilrettelegge for at det skal være lett for deg å ta de grønne valgene. Her er to eksempler:

En av de største forurensningskildene er kjøring til og fra jobb. For mange er dette snakk om korte turer, men summen av utslipp over år blir likevel betydelig. Det er bred enighet om at vi må redusere bilbruken vår dramatisk for å unngå katastrofale klimaendringer, men likevel er det fortsatt slik at du må skatte av fordelen om jobben vil sponse deg med et månedskort til kollektiv, mens du slipper unna om de betaler parkeringsplass. For Venstre er dette helt bakvendt. Vi vil at det skal være enkelt og lønnsomt å ta miljøvennlige valg, og foreslår derfor skattefritak for månedskort på bussen betalt av jobben. Det er et så enkelt tiltak at man kan undre seg over at det ikke er innført for lenge siden. Årsaken er at regjeringspartiene stemte ned forslaget Venstre fremmet sammen med Frp på Stortinget i behandlingen av revidert budsjett for 2013.

En stor andel av norske klimautslipp stammer fra oppvarming av boliger, og i dag er elektrisitet den viktigste varmekilden for de fleste. Norsk elektrisitet er renere enn mye annen energi, fordi vi har stor tilgang på vannkraft. Likevel er det slik at energi som brukes til oppvarming kunne vært brukt til andre ting. Derfor er energiøkonomisering — ENØK — kanskje det viktigste norske hjem kan bidra med for å redusere utslipp. Mange boliger er dessuten bygget i en tid uten krav til energieffektivitet, og har derfor høyere forbruk enn nødvendig. Venstre har tro på at folk ønsker å bidra til å redusere klimautslipp, og vil støtte oppunder ønsket gjennom å innføre skattefradrag for miljøinvesteringer i egen bolig. Et skattefradrag på 50 000 kroner vil være tilstrekkelig til å installere en alternativ, fornybar kilde til oppvarming, samtidig som det vil spare folk for høye strømregninger om vinteren. Det er underlig at et så enkelt, men virkningsfullt tiltak ikke har blitt innført for lenge siden, særlig når vi vet at to av tre husholdninger ville gjennomført strømsparingstiltak dersom de fikk trekke det fra på skatten.

I helga arrangerte Klimavalg2013 Aksjonsdag for klimahandling. Venstre støtter alle Klimavalgs krav, og er takknemlige for drahjelpen i å sette klima på dagsorden. Vi er veldig stolte over å ha fått terningkast 6 på deres partiundersøkelse. Høstens valg er et grønt valg; slik kan vi sikre en verden og en framtid vi kan gi videre. Venstre vil ta Norge i en ny miljøvennlig retning gjennom enkle miljøtiltak, satsning på kollektivtransport, satsning på fornybar energi og gjennom vern av Lofoten, Vesterålen og Senja.

Jan Fjellstad 2

Jan Fjellstad, 2.kandidat ved Stortingsvalget for Troms Venstre

Maria Serafia Fjellstad 3. kand Troms

Maria Serafia Fjellstad, leder Harstad Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**