Mjøssykehuset for hele Innlandet

Vi håper at de som er opptatt av en snarlig realisering av et Mjøs –
sykehus for Innlandet, og ser viktigheten av dette, studerer
partiprogrammene før de går til valgurnene 9. september. Hedmark Venstre
er klare til å arbeide for et nytt komplett akuttsykehus for Innlandet.
Det er i praksis å sette pasienten i fokus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Det er noen argumenter, i diskusjonen om nytt komplett sykehus for
Innlandet
, som synes konstruerte og vanskelige å forstå. Det hevdes at
hvis det nye sykehuset kommer på østsida av Mjøsbrua så står Oppland
uten akuttsykehus mens Hedmark da vil ha 3 sykehus. Det er like
irrelevant som å si at hvis sykehuset plasseres på vestsida av brua, så
vil Hedmark være uten akuttsykehus. Bare to små sykehus i periferien av
fylket. Mjøsbrua er 1420 meter lang og midt på brua er det en usynlig
grense mellom to nabofylker. Det kan virke som om dette er ukjent for
enkelte. Minner også om at stridsøksa ble kastet av begge fylkesrådmenn
ved åpningen av brua i 1985. Et symbol på samarbeid.

Drammen Sundland, nytt område sykehus

Foto: Drammen Venstre

En av de aller viktigste grunnene for at vi må få et fullverdig
akuttsykehus for Innlandet
er at vi som pasienter i en akutt situasjon
skal være sikre på at vi får den beste behandlingen som vi trenger der
og da. At vi blir møtt av et kompetent robust fagmiljø der alle
relevante spesialiteter finnes. Det dreier seg om trygghet og
kompetanse. Da kan vi ikke spre ressursene og fagmiljøene i ulike
funksjonsfordelinger mellom fire sykehus i et så lite geografisk område.
Det vil i praksis si at vi aksepterer at Oslo-sykehusene skal motta en
mye større andel av pasientene fra Hedmark og Oppland enn det som er
tilfellet i dag. De som mener at det er veien å gå bør argumentere for
det. Vi bør ha respekt for et slikt argument selv om mange er uenig.
Spesielt når vi blir akutt syke.

Det skulle være unødvendig å minne om at både Hedmark og Oppland får et
akuttsykehus
selv om sykehuset legges på øst eller vestsiden av brua.
Innlandet får da _ett _fullverdig akuttsykehus. Det er upraktisk, og
sikkert dyrt, å bygge sykehus midt i Mjøsa med en inngang på øst og
vestsiden. Vi snakker om 710 meter for å komme på land på østsida, og
710 meter for å komme på land på vestsida. Det bør vi klare.

Vi håper at de som er opptatt av en snarlig realisering av et Mjøs –
sykehus for Innlandet
, og ser viktigheten av dette, studerer
partiprogrammene før de går til valgurnene 9. september. Hedmark Venstre
er klare til å arbeide for et nytt komplett akuttsykehus for Innlandet.
Det er i praksis å sette pasienten i fokus.

Morten Andersen

Foto: AHo

Erik Ringnes

Foto: Privat

Morten Andersen og Erik Ringnes, Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**