Verdiskaping med Venstre!

Les om Venstres gode tiltak for gründere og etablerere i Østfold, skrevet av Simen Saxebøl og fylkestingsrepresentant Per Magnus Sandsmark.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Østfold har unike forutsetninger for verdiskaping. Vi har nærhet til store og gode markeder i våre egne byer, Oslo og Sverige. Vi har arealer og lokaler både til enkeltmannsforetak som kan klare seg med et hjemmekontor, til plasskrevende produksjonsbedrifter så vel som kunnskapsbedrifter med behov for kontorlandskap. Med Venstres næringslivspolitikk vil vi forløse Østfolds potensial som fylke nr. 1 for verdiskaping!

Kjernen i Venstres næringslivspolitikk er gode generelle rammevilkår for alle deler av næringslivet, fra enkeltmann til konsern. Vi vil få flere nyetableringer og vekstbedrifter dersom det er bedre tilgang til risikovillig og kompetent kapital, både gjennom offentlige virkemidler og gjennom private investeringer. Innovasjon Norge må ha en egen enhet med virkemidler målrettet mot nyskapende virksomheter. Vi vil gjeninnføre skattefradrag til ulønnet forskningsinnsats i SkatteFUNN-ordningen og heve øvrige begrensninger. Vi vil også etablere en KapitalFUNN-ordning med skattefradrag for innskutt kapital for å stimulere til at investorer og kompetanse går inn i nye prosjekter. Arbeidsgiveravgiften skal fjernes helt de tre første årene for foretak med færre enn fem ansatte.

Det er også viktig at hverdagen for næringslivet forenkles. Skjemaveldet koster næringslivet om lag 60 milliarder kroner årlig i administrativ ressursbruk. Vi vil derfor systematisk gå gjennom eksisterende og nye lover og regler, og sette konkrete, målfestede tall for arbeidet med forenkling for hvert departement. Aksjeloven må forenkles og moderniseres. Forskuddsskatten for selvstendig næringsdrivende må endres, og det må gis mulighet til etterskuddsvis innbetaling. All innrapportering av statistikk fra bedriften skal kunne leveres på ett sted, og gebyrene i Brønnøysundregistrene skal reduseres. Vi vil også halvere tiden for oppbevaringsplikt for regnskapsdokumenter.

Venstre ser hvor viktig gründervirksomhet og bedriftsetableringer er for å sikre velferden i Norge for kommende generasjoner. Bli med oss og skap verdier!

Per Magnus F. Sandsmark
Fylkestingsrepresentant for Venstre
Simen Saxebøl
Varaordfører fra Venstre i Hobøl

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**