– Uholdbar situasjon i Syria

Norge har ikke fått noen henvendelser om norsk bidrag i en eventuell militær aksjon i Syria. Det er heller ikke en aktuell problemstilling. Norges rolle er å yte humanitær bistand. I løpet av konflikten har det vært en rekke massive brudd på internasjonal humanitærrett. Opptrappingen med bruk av kjemiske våpen i Syria er et klart brudd på folkeretten som gjør at det internasjonale samfunnet må reagere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Ola Elvestuen på Venstres valgkampåpning i Oslo 2011

Foto: Venstre

Norge har nylig trappet opp humanitære bidrag til Syria, og det legges press på Russland for at de skal bidra til å lette lidelsene til sivilbefolkningen. Utenriksministeren påpekte at det onsdag var første gang i Syria-krisens historie det ble lagt fram et forslag i FNs sikkerhetsråd som kan åpne for militære sanksjoner, men at det ikke er overveiende sannsynlig at Sikkerhetsrådet kommer til en enighet om dette.

Nestleder Ola Elvestuen mener Norge må jobbe for et FN-mandat i Sikkerhetsrådet, men samtidig tydelig gi uttrykk for at det internasjonale samfunnet ikke godtar denne type voldsbruk, og at humanitær intervensjon kan bli nødvendig
.

Les uttalelse: Stopp volden i Syria

— Det er uakseptabelt for det internasjonale samfunnet å se på en gjentakende bruk av kjemiske våpen. For å unngå det, er vi nødt til å ha en troverdig trussel om militærmakt selv om vi ikke ønsker å bruke den. Å bare peke på FNs sikkerhetsråd slik den fastlåste situasjonen er i dag, er i realiteten å gi et signal om at vi ikke ønsker å gjøre noen ting, sier Venstres nestleder Ola Elvestuen til NRK.

Alle myndigheters grunnleggende oppgave er å beskytte sine borgere.

– Ingen nasjonalstat kan frasi seg denne forpliktelsen under dekke av statssuverenitet, mener Elvestuen. Når en stat utøver vold mot egen befolkning, vil Venstre støtte engasjement fra det internasjonale samfunnet: sivilt, økonomisk, diplomatisk og i ytterste konsekvens; militært.

Både USA, Storbritannia, Frankrike og Danmark åpner for å gå utenom FN i en eventuell Syria-aksjon

Elvestuen viser til at det alltid vil være vanskelig å forutse konsekvensene av en humanitær intervensjon og at dette er absolutt siste løsning. Det er på det rene at Norge ikke er bedt om å bidra i begrensede militære aksjoner mot syriske myndigheter.

– Offensiv bruk av militærmakt som ikke er godkjent av FN kan kun legitimeres i tilfeller hvor en stat eller gruppe tyr til utstrakt voldsbruk mot egne borgere, som folkemord og forbrytelser mot menneskeheten, og hvor den eneste løsningen for å stanse volden er å bruke makt, sier Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**