Kunsten er ikke et instrument for staten

Tirsdag skrev Bergensavisen om partienes kulturpolitikk. Her kan du lese Venstres svar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Åsta Årøen

Foto: Bård Ek

Kulturlivet, kunsten, mediene, organisasjoner og sivile fellesskap skal ikke være instrumenter for staten, men leve i kraft av seg selv og utfordre og utvikle samfunnet uavhengig av politiske mål.

Et mangfoldig og bredt kulturtilbud skaper valgfrihet for den enkelte, og er med på å bidra til bedre livskvalitet. Dersom vi kommer til makt vil det å sikre og heve kvaliteten på bibliotekene være viktig, og vi vil også styrke kulturskolene.

Vi vil også satse på å bedre de økonomiske livsvilkårene til kunstnere og kulturarbeidere. Venstre ønsker mer regional forvaltning av tilskuddsmidler (regionale fond). Museene og andre kulturbygg, for eksempel DNS i Bergen, skal få mulighet til bedre vedlikehold. Kommunene må her få mer drahjelp. Venstre vil støtte opp under frivillighet ved å øke midlene til momskompensasjonsordningen til å omfatte faktiske kostnader og bygging og vedlikehold av kulturbygg.

Åsta Årøen
2. kandidat for Venstre i Hordaland

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**