Må åpne opp for mer bruk av sunt folkevett

Venstre-nestleder vil endre reglene i Nav-systemet. Han vil ha mer bruk av skjønn og gi mer makt og myndighet til førstelinjetjenesten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Terje Breivik

Foto: Kåre Pettersen

– Det er behov for å snu «Nav-pyramiden», sier nestleder i Venstre og førstekandidat i Hordaland Terje Breivik i Venstre til Dagbladet.

Det første som må gjøres i Nav er å styrke førstelinjetjenesten slik at den får reell myndighet til å avgjøre saker, fastslår han.

– Førstelinjetjenesten er i dag – med unntak av saker som er hjemlet i Soisaltjenesteloven – en service- og rettlederfunksjon uten kompetanse til å avgjøre selv enkle saker. De har heller ikke tilgang til å kommunisere direkte med vedkommende saksbehandlere i Nav Forvaltning som har eller skal avgjøre sakene som publikum ber om hjelp og veiledning til, sier han.

Utøve skjønn
Ved å gi dem som jobber i førstelinjetenesten myndighet til selv å ta beslutninger, kan man spare frustrasjoner både hos publikum og dem som jobber i Nav, tror Breivik.

– Det kan også i mange tilfeller være mer effektivt enn dagens regler der saksbehandlingen blir mer og mer skjematisk og basert på skriftlig kommunikasjon, sier han.

Breivik mener det må åpnes for «mer bruk av sunt folkevett» – flere individuelle tilpasninger.

– Sakene Dagbladet har dokumentert så bra de siste dagene, viser til fulle at selv små åpninger for å utøve skjønn og være fleksibel, ville løyst sakene på smidigere og mer medmenneskelig måte, mener han.

NAV

Foto: NAV

Sårbart system
Nestlederen i Venstre mener Nav-brukere også må få rett til å snakke direkte med saksbehandleren som sitter med beslutningsmyndighet.

– Det er en menneskerett å kunne se vedkommende i hvitøyet som bokstavelig talt sitter med skjebnen din i sine hender, sier han.

Det er svært sårbart å ha et system som så til de grader baserer seg på skriftlig og skjematisk administrering, uten direktekontakt med publikum, påpeker Breivik.

– Hver enkelt bruker har som oftest en individuell, egen bakgrunn og behov. Han eller hun passer ikke nødvendigvis inn i noen av «skjemaene». Nav er dessuten bokstavelig talt navet i velferdssystemet -felleskapets viktigeste verktøy for å vise empati, forståelse og omsorg når vi kanskje er på det mest sårbare. Venstre har ikke troen på at det går an å vise empati og omsorg uten menneskelig kontakt, sier han.

Breivik etterlyser også fortgang i Navs datasystemer.

– NAV har i dag et delvis gammelt datasystem, og et vell med ulike program som delvis eller helt ikke kommuniserer seg imellom. Dette gjør hverdagen til de Nav-ansatte unødvendig tungvint og frustrerende. Vi politikere har utvilsomt pressa gjennom en reform og skrudd opp forventingene til publikum uten at vi har gitt de Nav-ansatte verktøy eller rammevilkår som står i forhold til det, sier han.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**