Forhåndsstemmer i dag!

03.09.2013 Idag kan elever ved videregående skoler i Nes som har stemmerett ved stortingsvalget avlegge forhåndsstemme — på skolen sin! Initiativet kom fra Venstre og ble vedtatt i kommunestyremøtet 13. november.
Nes Venstre fikk ideen av Eidsvoll Venstre, som var først ute med forslaget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Valgsendingene dekker forsatt lekevalget – det såkalte prøvevalget – på de videregående skolene. Flere hundre tusen elever ved mange av landets videregående skoler har igår og idag stemt – i et valg som ikke teller. Resultatet oppfattes som en indikator på hvem som kommer til å gjøre det bra og dårlig i stortingsvalget. Ungdommen har gitt lyd fra seg.

Valgurne 2

Foto: Telemark Venstre

Heller Stortingsvalg enn lekevalg
I liten grad er valgforskerne og politiske journalistene kommenterer og omtaler prøvevalget opptatt av at mer enn 10% av de som stemmer ikke deltar i det ordentlige valget; stortingsvalget. Det er lett og moro å stemme i et prøvevalg, rett etter en morsom og inspirerende skoledebatt, der det er så som så med saklighetsnivået.
Valgdeltagelsen blant førstegangsvelgere var i 2009 på 57%. Blant alle velgere var den samme år på 76,4%. Det var derfor Venstre i Nes foreslo at de av elevene som er førstegangsvelgere bør kunne forhåndsstemme på den skolen de er elever. Dette er et tiltak for å senke terskelen til valglokalet – og på sikt vil det kunne øke valgdeltagelsen.

Følg med på valgkampen, ikke bare skoledebatt og valgtorg
Det vil ikke bety så mye om det er skoledebatt eller valgtorg som arrangeres på skolene i et valgår. Elevene, velgerne, får mulighet til å innhente informasjon om partiene gjennom den ordinære valgkampen; fra partiene selv, fra meda, og fra nettsider — og selv avgi stemme når man måtte ønske det i den perioden valglokalet er åpent. Dessverre valgte valgstyret i Nes at valglokalet på EVS kun skal være åpent èn dag; idag 04.september, og kun i bestemte klokkeslett på de to videregående skolene. Venstre håper at allerede ved neste valg utvides ordningen til flere dager, og at ordningen med prøvevalg, såkalt skolevalg, samtidig blir avviklet. Det er rett og slett unødvendig – når elevene likevel kan avlegge stemme ved det egentlige valget.

Nes Venstre ønsker elevene ved Nes og Hvam lykke til med deltagelse i det ordentlige valget; stortingsvalget!
Vi sender også en hilsen til elevene på EVG i vår nabokommune Eidsvoll, og til elevene på vgs. i Asker og Bærum. I de kommunene har Venstre i kommunestyret tatt opp dèt forslaget Nes Venstre lanserte 13. november i fjor, og fått gjennomslag.

Vi er overbevist om at dette er fremtiden, og at lekevalget – prøvevalget – på vgs. snart vil være historie.

Les mer om innføringen av forhåndsstemming på vg- skoler i Nes her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**