Ta grønne valg: 21 tiltak for grønn handling

– Våre valg i hverdagen påvirker miljøet. Venstre vil at det skal være enkelt og lønnsomt å velge grønt, sier Ola Elvestuen og legger fram 21 tiltak for at flere skal ønske å velge grønt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Ola Elvestuen

Foto: Bård Ek

– Om vi klarer å gjøre det litt enklere å velge grønt, vil summen av alle de små handlingene bli en stor, klimavennlig kraft, mener Venstres nestleder.

– Derfor vil vi for eksempel gi skattefritak til folk som får månedskort av jobben, gi skattefradrag for miljøinvesteringer i boligen, og gjøre det billig å kjøre lavutslipps- og nullutslippskjøretøy.

– Miljøpolitikk skal gi bedre liv, ikke dårligere. Miljøpolitikken skal ta oss inn i framtida, ikke tilbake til fortida. Det er på denne måten vi skal løse klimautfordringene, sier Elvestuen.

Venstres 21 tiltak for flere grønne valg

Boligeieren:
1. Gi skattefradrag for miljøtiltak i egen bolig
2. Gi støtte til plusshus av alle størrelser og frita omsetning av plusshus fra dokumentavgift
3. Opprette et tilbud av energisjekk av boligen

Sjåføren:
1. Beholde dagens avgifts-, moms- og bompengefritak for el- og hydrogenbiler
2. Fjerne moms på leasing av nullutslippsbiler og batterier
3. Opprette flere ladestasjoner for el-biler og opprette et hurtigladeprosjekt for strekningene mellom de store norske byene

Pendleren:
1. Bygge en jernbane som er konkurransedyktig med bil og fly
2. Bygge flere kollektivfelt
3. Doble satsingen på sykkelveier, og bygge sykkelparkering ved kollektivknutepunkt

Bonden:
1. Øke investeringsstøtten til bygging av biogassanlegg, både industrielt og på gårder
2. Gi Enova-støtte til ny bioenergiindustri
3. Gi økt jordbruksfradrag for bønder som driver eller legger om til økologisk landbruksproduksjon

Skattebetaleren:
1. Redusere skatten på arbeid, og øke skatten på forurensing og miljøskadelig forbruk
2. Skattefritak for arbeidsgiverfinansiert månedskort
3. Innføre en grønn flyskatt

Bedriftseieren:
1. Øke støtteordningene og bruke Enova som aktør for å ta ut energisparingspotensialet i industrien og større utbyggingsprosjekter
2. Øke investeringene i klimateknologi, klimagründere og miljøriktig omstilling av næringslivet
3. Gi støtte til industri som går inn i forpliktende avtaler om utslippskutt og teknologiutvikling

Matelskeren:
1. Gi momsfritak for økologisk mat
2. Innføre en merkeordning for matvarer slik at forbrukere kan få mulighet til å velge ut fra dyrevelferd, bærekraftighet eller andre etiske forbrukervalg
3. Gi momsfritak for frukt og grønt

Les også: Venstre vil gi skattelette til grønne valg (dagbladet.no)

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**