Venstre vil ha 250.000 nye bedrifter

NHO etterlyser rammebetingelser som styrker konkurransekraften til norske småbedrifter, og vil samtidig ha politikere som ønsker og evner å utforme en aktiv og fremtidsrettet næringspolitikk. Vågsøy Venstre har begge deler.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Venstre har lagt fram 40 ulike tiltak som gjør det mulig å etablere 250 000 nye bedrifter i Norge de neste 4 årene.

Venstre foreslår å gjøre det enklere å starte nye bedrifter gjennom enklere regler og konkrete lettelser som f.eks. å fjerne arbeidsgiveravgiften de tre første årene for nystartede bedrifter med mindre enn fem ansatte.

Venstre foreslår å styrke tilgang på kapital gjennom blant annet å innføre skattefradrag for langsiktige investeringer i nystartede bedrifter, og øke de landsdekkende innovasjonslåneordningene i Innovasjon Norge.

Venstre foreslår en kraftfull satsing på forskning og innovasjon gjennom å styrke SkatteFunn-ordningen, styrke næringsrettet forskning, innføre direkte fradragsføring for FoU-kostnader og etablere en ny tilskuddsordning for innovative offentlige anskaffelser.

Venstre foreslår en målretting av offentlige virkemidler gjennom å styrke SIVAs inkubatorsatsing, fristille og omorganisere Innovasjon Norge slik at det blir en egen enhet som utelukkende arbeider med innovasjon og nyskaping.

Venstre foreslår å redusere næringslivets kostnader knyttet til skjemavelde og rapportering med 25 pst i løpet av fire år. Bl.a. ved å innføre et norsk Regelråd etter svensk suksessmodell, forenkle og modernisering av aksjeloven og forenkle IA-avtalen.

Venstre foreslår en næringsvennlig skattepolitikk gjennom å innføre et minstefradrag på 100.000 kroner for alle selvstendig næringsdrivende, redusere og på sikt fjerne formuesskatten, avvikle arveavgiften og øke avskrivningssatsene.

Og Venstre vil ikke minst å følge handlingsregelen (hele regelen), styrke selvstendig næringsdrivendes sosiale rettigheter, gjøre arbeidsmiljøloven mer moderne og mer fleksibel og sikre tilgang på kompetent arbeidskraft bl.a. gjennom et enklere regelverk for arbeidsinnvandring.

Samlet vil disse forslagene føre til at Norge står bedre rustet til å møte en mer utfordrende framtid for norsk næringsliv og norske småbedrifter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**