ArtSenja sviktet av fylkeskommunen

Roar Sollied, Ventre gruppeleder i Troms, er skuffet over at Fylkesråden for kultur ikke har valgt å fullføre prosjektetved ArtSenja. -Det får negative konsekvenser både for kulturnæringene og reiselivsnæringen i Midt-Troms, sier Sollied.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


ArtSenja sviktet av Fylkeskommunen
Av Roar Sollied, gruppeleder Venstre

Ifølge fylkesråden for kultur i Troms, Mariam Rapp (KrF) vil fylkeskommunen ikke gå videre med det pågående prosjektet ved ArtSenja, der man har samarbeidet tett med Midt-Troms museum og Nasjonalparkforvaltningen og 30-40 kunstnere. Prosjektet skulle blant annet gi kunst og kultur en fellesarena på Vesterfjell for Midt-Troms og enda flere kulturbaserte næringer.

Landets kulturminister og fylkets kulturråd har snakket varmt om nødvendigheten av gallerier for visuell kunst i landsdelen. Derfor er det underlig at man stopper det som er godt i gang før prosjektet er fullført. Hvordan skal man jobbe videre med disse målsetningene uten bakkemannskap? Er det ikke et poeng å komme i mål med noe man har startet og brukt penger på?

Det er riktignok mindre penger i fylkeskommunens RUP-pott i år, men man kan fortsatt prioritere innenfor potten. Det er all grunn for fylkesråden å revurdere beslutningen om ArtSenja. Hvis bordet fanger i forhold til et beløp fylkeskommunen ikke klarer i gjeldende avtale med ArtSenja, må man kunne gå i samtaler med de involverte for å tegne en mindre avtale, eventuelt se om dette kulturnæringsprosjektet kan finansieres over andre kontoer, eller på andre måter. ArtSenja-prosjektet trenger også slik støtte i denne situasjonen. Og dette må gjøres før prosjektet går helt i oppløsning og kunstnerne er spredt for alle vinder.

ArtSenja er en av de fremste attraksjonene på Senja, og dermed viktig både for et kulturinteressert publikum, ikke minst turister. Det handler altså om mye mer enn et fellesløft for små kulturbedrifter når det kan gi negative ringvirkninger for hele reiselivsnæringen i Midt-Troms.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**