Mer verdiskaping, bedre miljø

Venstre vil ha et skatte- og avgiftssystem som fremmer miljøet og verdiskapingen. Sammen med skolesatsingen er dette det viktigste i Venstres politikk, skriver listekandidat Roar Sollied.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Mer verdiskaping og bedre miljø
Av Roar Sollied, Troms Venstres stortingsliste

Venstre mener at skatte- og avgiftspolitikken i minst mulig grad skal bremse verdiskaping og samtidig bidra til en adferd som bedrer miljøet og minsker klimagassutslippene. Det betyr en justering fra rød til grønn skatt, som dermed gir den enkelte sjansen til å spare penger. Fellesskapet får dobbel uttelling: Mer verdiskaping og bedre miljø.

Venstre vil gi mest skattelette til dem som har de laveste inntektene. Den enkleste måten å gjøre dette på er å øke fradraget i bunnen av inntekten / frikortgrensen, slik at det kommer alle til gode, men har størst effekt for dem med lave og moderate inntekter. Lavere inntektsskatt demper også presset på lønnsøkningene, slik at vi kan få flere i arbeid og gi eksport- og reiselivsnæringene bedre konkurransevilkår i forhold til utlandet.

Skattepolitikken må stimulere til arbeid og til investering og eierskap i norske bedrifter og arbeidsplasser. Dermed vil man med gode skatteordninger få mer aktivitet og flere kroner til felleskassa. I tider med økonomisk uro er det viktig at bedrifter har bygget opp egenkapital. Men i dag blir norske private eiere hindret gjennom formuesskatten. Hvorfor skal nordmenn som vil investere og eie i Norge, ha dårligere vilkår enn utenlandske eller statlige eiere?

Arveavgiften rammer ofte urettferdig. Med dagens arveavgiftssatser har mange ikke råd til å overta en eiendom eller en bedrift som har vært i familiens eie i generasjoner. Det ligger en betydelig motivasjon i å jobbe for at neste generasjon skal få tryggere vilkår. Det er ingen grunn til å svekke denne motivasjonen, for det kan svekke viljen til å styrke familiebedriften og hindre ytterligere verdiskaping.

Gebyrer for offentlige tjenester må ikke være fordekte, generelle avgifter, men kun gå til å dekke kostnaden for tjenesten. Venstre vil ha et enklere avgiftssystem der man avgiftsbelegger det man vil ha mindre av og belønner det man vil ha mer av. Det blir bedre enn nå for både miljøet og næringslivet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**