Skattelette – det motsatte av velferd?

– Gjennom valgsendingene på tv framstilles det som om valget står mellom skattelette på den ene siden og velferd på den andre. Dette skriver Helene Eriksen i en artikkel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Helene Eriksen

Helene Eriksen
Foto: Line Loholt

– Det tredje alternativet, å bruke skattepolitikken til å sikre en ansvarlig samfunnsutvikling, kommer sjelden fram. Skatt og avgifter er statens mest effektive virkemidler. Gjennom å bruke økonomiske incentiver og skattelette vil Venstre gjøre en nødvendig utvikling lønnsomt for hvert enkelt menneske, fortsetter hun.

Det er helt nødvendig at alle er med og bidrar til det store fellesskapet gjennom skatter og avgifter. Men når veksten i velferdsytelsene blir så stor at det ikke lenger lønner seg å jobbe, er det på tide å finne et nytt balansepunkt. Det SKAL lønne seg å jobbe. Alltid! Derfor må inntektsskatten ned og minstefradrag og fribeløp opp. Og ja, det vil hjelpe aller mest for de med lav inntekt.

Det skal lønne seg å være miljøvennlig og framtidsrettet. Det skal lønne seg å investere i egne arbeidsplasser og selvsagt skal det være skattefradrag for å opprette pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende.

Beachflag

Det som ikke skal lønne seg er miljøfiendtlig adferd. Vi kan ikke være så naive å tro at folk flest er så idealistiske at de endrer forbruksmønster og reisevaner ene og alene for å spare miljøet. Det skal lønne seg å handle miljøvennlig for både privatpersoner og bedrifter. Det oppnår vi ved å avgiftsbelegge miljøskadelig forbruk. I dag har vi statsstøtte og subsidier til bedrifter som forurenser og skader miljøet fordi regjeringen er redd for endringer som kan gå ut over arbeidsplassene på kort sikt. Hvis man hadde fulgt Venstres politikk om belønning for investeringer og avgiftsfradrag for miljøvennlige bedrifter, ville vi heller fått vekst i etableringer. På kjøpet ville vi fått et miljøvennlig arbeidsmarked vi kunne overlate til framtidige generasjoner.

Venstre vil ha en overgang fra skatt på arbeid til skatt på forbruk gjennom å:
– avvikle subsidieordninger med miljøskadelige effekter
– gi skattelette for energisparende tiltak på egen bolig
– gi skattefradrag på 20 % for investering i nye bedrifter
– redusere og på sikt fjerne formueskatten
– fjerne arveavgiften
– øke minstefradraget og frikortgrensen
– innføre et gjennomgående avgiftssystem på all forurensning og miljøskadelig adferd

Helene Eriksen

Den 9. septemer er det ditt valg! Godt valg!

Helene Eriksen
2. kandidat for Vestfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**