Blåblått eller blågrønt?

Politikk er omgjort til farger som symboliserer hovedretning og ideologi. Den røde siden, sosialistene, holder på sterk statlig styring, mindre frihet til å velge selv sine løsninger, og de kjører et tøft løp med lite hensyn til miljøet (Ap overkjører Sv).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Klimatiltak av reell verdi er nærmest fraværende hos dagens regjering. Tvert imot åpnes det for ny oljeleting nordover og konsekvensutredning av Lofoten står på agendaen. Den blå siden vil gi enkeltmennesket mer frihet til å velge løsninger som passer den enkelte, enten det er innenfor helse, skole eller familieplanlegging.
Men den blå siden vil kanskje være ennå tøffere mot natur- og miljø. Det legges ikke mye brems på oljeleting eller utvinning der heller. Og i VG torsdag går Erna hardt ut mot dagens naturforvaltning. Hun vil slippe flere støyende motorer ut i natur og utmark. Snøscooterløyper og helikopter til fjelltopper. Vet hun hvor stor radius et helikopter på en fjelltopp bombarderer med støy? Vet hun at det de aller fleste søker når de driver friluftsliv i Norge er stillhet og ro fra dagliglivets støyende omgivelser?

Natur

Erna vil også ta en omkamp på naturmangfoldloven fordi det visstnok har skjedd at hensyn til sjeldne arter har ført til at inngrep og utbygging har blitt dyrere. Det skulle da bare mangle. Nå har vi i årtier, eller århundrer, tatt arealer til ulike formål uten å ta hensyn til andre levende skapninger rundt oss. Som mennesker er vi i stand til å ødelegge natur og utrydde arter både lokalt, nasjonalt og globalt og det finnes utallig triste eksempler på det. Har vi ikke et moralsk ansvar for å gi plass til våre medskapninger? Enten det er en liten salamander, en sommerfugl eller noe annet. Mange av disse artene har levd her mye lenger enn oss.
En rik natur med gode livsvilkår for hele mangfoldet betyr livskvalitet og opplevelser for oss som lever i dag og for kommende generasjoner. Konsekvensen av en bit for bit ødeleggelse av natur vet vi heller ikke så mye om. Skal tilsynelatende ubetydelig natur vike gang på gang for kortsiktig økonomiske interesser kan summen over lang tid bli store inngrep og tap av arter og økosystemer. Hva vil det bety tro? Så hva skal man så stemme ved valget? Tenk om det var et parti som ville gi enkeltmennesket mer frihet til velge sine gode løsninger? Et liberalt parti som ønsker innovasjon og gründere velkommen. Et næringslivsvennlig parti. Men samtidig hadde sterke og klare miljøprioriteringer. Som at oljen i Lofoten bør få ligge fordi vi har tatt opp nok olje nå og fordi natur og fiskerier bør gå foran her. Et parti som verdsetter naturmangfold og vil sikre fremtidig generasjoner de samme opplevelser og livskvalitet knyttet til friluftsliv som det vi har. Et blått parti med sterke og klare miljøhensyn. Det er en kombinasjon mange kan ønske seg. Og det partiet finnes faktisk. Det heter Venstre. Sjekk ut Venstres politikk. Tror mange ikke finner seg helt til rette i de rødgrønnes politikk med sterk statlig styring på det meste eller i de blåblå sin manglende vilje til å inkludere god naturforvaltning. For dem som gjerne vil ha det beste fra begge sider er jeg sikker på at Venstre er et godt alternativ. Et regjeringsskifte med et sterkest mulig Venstre blir en god regjering.

Godt valg!

Per Espen Fjeld

Per Espen Fjeld,
Telemark Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**