Hvorfor jeg stemmer på Venstre

De siste måneder har flere venninner sagt til meg at de synes jeg er heldig som er så engasjert i politikken. Selv synes de det er vanskelig å finne sitt parti, eller sine saker. Hvordan kan jeg vite at jeg har meldt meg inn i riktig parti, og engasjerer meg i riktig sak? Og hvordan kan jeg tør å stemme på Venstre når jeg ikke vet hvordan regjeringen blir? Else Malthe-Sørensen gir deg svarene i dette innlegget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Else har gjort sitt valg - det ble Venstre.

Else har gjort sitt valg – det ble Venstre.
Foto: Ellen Lysenstøen

Jeg stemmer Venstre av den såkalt enkle grunn at jeg tror det vil gjøre Norge bedre for de menneskene jeg er glad i. Ja, jeg tror Venstres politikk vil gjøre Norge bedre også for mange mennesker jeg aldri har møtt, aldri kommer til å møte, eller har møtt og ikke er spesielt glad i. Men det er ikke så viktig for meg.

Jeg stemmer Venstre fordi jeg er mamma. Jeg vil at mine barn skal vokse opp i et land der klima tas på alvor. Der politikere skjønner at vi ikke kan leve av olje. Et land som tør å si nei til mesteparten av den rikdom som tilfeldigvis ligger på vår havbunn, og heller sier at vi er nødt til å finne nye, lurere måter å tjene penger på. Et land som skjønner at en god skole ikke skal ha som mål at alle elever skal lære det samme og bli helt like, men at hver elev skal nå sitt mål. Et land som skjønner at vi er heldige her på toppen av verden, og derfor har vi plikt til å åpne opp for at andre som ikke har vært like heldige med hvilket land de ble født inn i kan komme hit.

Lege

Foto: Microsoft

Jeg stemmer Venstre fordi jeg er lege. Jeg vil at mine pasienter skal møte et helsevesen som setter folk først. Ikke diagnosekoder eller byråkrati. Jeg vil at mine eldste pasienter skal ha et valg når de trenger hjelp, et valg om å bo hjemme, mulighet for sykehjemsplass når den tid kommer, og visshet om at det er god og verdig omsorg å få på det sykehjemmet.

Jeg stemmer Venstre fordi leger i dag bruker altfor lite tid sammen med pasienter, selve grunnen til at vi ble leger! Jeg stemmer Venstre fordi det er så mange i samfunnet vårt som sliter med lettere psykiske lidelser som opplever at det er nesten umulig å få time hos psykolog, og jeg vet at psykologtilbud i kommunene er en av sakene Venstre kommer til å jobbe for. Jeg stemmer Venstre fordi rusomsorgen i Norge ikke er bra nok.

Jeg stemmer Venstre fordi jeg jobber som rådgivende overlege i NAV. Stadig ser jeg et system som setter folk helt bakerst i køen, bak sitt eget regelverk og tunge byråkrati. Jeg ser fastleger som ikke kjenner sin egen rolle i systemet, og "brukere", også kalt mennesker, som ikke blir sett fordi regelverket ikke tillater det. Jeg stemmer Venstre fordi staten trenger nye visjoner for NAV. Rom for bruk av sunt folkevett.

Jeg stemmer Venstre fordi jeg er selvstendig næringsdrivende. Jeg har skapt min egen arbeidsplass, og ser ingen grunn til at staten skal straffe meg for det. Jeg vil ha rett til å være hjemme med sykt barn, rett til sykepenger og jeg stemmer Venstre fordi jeg er kvinne. Jeg vil at mine gutter skal se sin pappa og andre fedre hjemme i foreldrepermisjon, og at det skal være like selvsagt som at mamma og andre mødre er hjemme med barna. Så kan jeg være trygg på at skulle vi også få en datter, så vil hun ha like gode muligheter i arbeidslivet som sine brødre.

Nytt og gammelt togmateriell i Tønsberg

Foto: Kåre Pettersen

Jeg stemmer Venstre fordi jeg har en mann som reiser med tog til jobb hver dag. Hvis toget går den dagen. Det ville vært så fint å vite at han kommer hjem når han har planlagt, og at han ikke må stå i regnet og vente på en overfylt buss på grunn av tog som ikke går. Så fint å vite at han kan hente i barnehagen hvis vi har planlagt det. Kabalen må gå opp i en hektisk hverdag, og jeg har ikke lyst til at NSB skal gjøre det vanskeligere enn det er.

Jeg stemmer Venstre fordi jeg bor på gård og har et ønske om å drive den. Men ikke hvis det betyr at mine epler, pærer eller hva det måtte være skal sendes med trailer til en annen landsdel for å bli solgt der. Jeg vil at det skal være folk som handler i butikken som skal bestemme hva de vil kjøpe, ikke de store grossistene. Jeg vil at bønder skal få samme rettigheter som andre bedriftseiere, og at ikke tungvint regelverk skal stå i veien for at jeg skal kunne servere egenprodusert mat eller øl på egen gård.

Jeg tror de fleste kan finne gode grunner til å stemme Venstre. Hva er din grunn?

Else Malthe-Sørensen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**