Hold i torsken!

I dette innlegget fra Venstres førstekandidater i Finnmark, Troms og Nordland oppfordres du til å stemme Venstre og være med på å bevare Lofoten, Vesterålen og Senja oljefritt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


«HOLD I TORSKEN!»
Av Arne Ivar Mikalsen, Trine Noodt og Irene Dahl, Venstres førstekandidater i Nordland, Finnmark og Troms

Kjære sofasikkerhetsrådet: Vi i torskesamfunnet i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja står foran vårt livs største trussel. Nei, vi snakker ikke om tradisjonelle fiender slik som dårlig nord-norsk vær, overfiske eller russiske trålere. Vi snakker om en moderne fiende med farlige intensjoner, et angrep som kommer til å sette hele vår eksistens på spill. Fienden heter norsk oljepolitikk.

Denne fienden er utstyrt med et nytt og farlig våpen som torsken i disse områder ikke har møtt før — nemlig seismikk-skyting, oljedrill og oljeutslipp. Det siste er uten tvil masseødeleggelsesvåpen. Og la det ikke være noen tvil, fienden er villig til å ta i bruk alle deler av sitt arsenal. Fiendens motivasjon er grunnet i en ideologi som anses som meget farlig for natur, dyreliv og miljø — nemlig egoistiske preferanser preget av stor iver etter penger og rikdom.

Hva er så denne fiendens strategi? Strategien er en stegvis isolering av våre områder før det endelige støtet iverksettes med oljedrill. Første fase av angrepet iverksettes gjennom en konsekvensutredning som har til formål å lamme store deler av vår styrke gjennom bruk av seismikk-skyting. I tidligere tilfeller har et slikt angrep resultert i at 80 % av all fisk i nærområdet ble lammet for lang, lang tid.

Etter første fase av angrepet er over, setter fienden inn sitt eget moderne kavaleri i form av oljedrill. Oljedrills oppgave er å frigjøre mulighet for nådestøtet som kommer i form av fiendens fremste og farligste våpen — oljeutslipp. Vi ønsker å gjøre oppmerksom på, fra tidligere erfaringer, at det siste angrepet kommer alltid uventet og uten forvarsel. Våpenets virkeområde er flere titalls kilometer i omkrets, og har som formål å påføre langsom og smertefull død ved kvelning. Våpenet har blitt prøvd ut før med påfølgende store konsekvenser — der iblant under fiskeangrepet i Mexicogolfen i 2010.

Områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er grunne og smale. Det betyr at rømningsveier er så og si ikke-eksisterende. Det er veldig få som slipper unna. Vårt fremste våpen — oljevern — fungerer dårlig i mørket og i dårlig vær. Det betyr at vi må legge all vår lit til vår fremste forsvarsallierte — nemlig partiet Venstre. Venstre har gjennom sin forsvarsallianse med oss forpliktet seg til evig vern og beskyttelse av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Men Venstre trenger større tilgang til våpen, i form av flere stemmer, for å kunne møte en så farlig fiende og ivareta sin del av forsvarsavtalen. Derfor appellerer vi i torskesamfunnet til sikkerhetsrådet bestående av alle norske sofavelgere: Opphev stemmeembargoen og stem på Venstre!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**