Vil tvinge frem flere sykkelhus

Venstre vil kreve at 50 % av alle sykkelparkering skal bygges under tak. – Vi vil vente med krav, sier byutviklingsbyråden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Sykkelparkering ved Lørenskog stasjon

Foto: Lørenskog Venstre

– Bergen kommune har en ambisiøs plan om å få flere over på sykkel. Ingenting er bedre enn det, men vi kan ikke bare tenke på fremkommelighet. Trygg og effektiv sykkelparkering vil gjøre det mer attraktivt å benytte sykkel til jobb eller skole, sier bystyrerepresentant Erlend Horn (V).

Venstre har siden 2011 fremmet utallige forslag om å pålegge utbyggere å bygge sykkelparkeringer under tak. Bare i år har Venstre fremmet elleve enkeltforslag. Alle har blitt stemt ned av flertallet i bystyret. Nå tar Horn saken et steg videre. Han fremmer forslag om å inkludere sykkelparkering under tak som en del av reguleringsbestemmelsene i kommunen.

Se til Kongsberg
Det vil si et klart krav om at halvparten av sykkelparkeringsplassene ved alle nye byggeprosjekter skal være under tak. Saken skal opp i bystyret neste onsdag.

Horn mener Bergen bør se til Kongsberg der kommunen har dette innbakt i sine reguleringsbestemmelser.

– Det har bidratt til å øke andelen syklister i Kongsberg fra tre til ti prosent i løpet av fire år, påpeker han.

I Bergen er sykkelandelen tre prosent. Målet er at den skal ha økt til ti prosent i løpet av 2019.

– Her utenfor Xhibition skulle det vært sykkelparkering under tak og tyverisikring. Flere hadde valgt å bruke sykkelen dersom et slikt anlegg hadde vært på plass, mener Horn.

Horn5

Foto: Mathias Fischer

Krav til tak
Han viser til at det finnes flere typer løsninger for sykkelparkering under tak.

– Flere byer i Danmark har automatiske sykkelparkeringsanlegg med tilhørende tyverisikring. I andre enden av skalaen er anlegg med enkle overbygg mot regn og snø, sier Horn.

Han viser til at flere byer stiller krav om overbygg på halvparten av alle sykkelparkeringsplasser som reguleres. Tromsø, Skien og Sandnes er eksempler på byer som stiller krav om sykkelparkering under tak.

Les hele saken på side 7 i Bergensavisen onsdag 23. oktober.

Du kan også lese om forslaget, og se hele svaret fra byrådet her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**