Møter og arrangementer våren 2014

Vinteren og våren 2014 fortsetter det gode arbeidsgruppene for programmet sitt arbeid, samtidig som vi har en rekke medlemsmøter og venstreskolen. 28. februar – 1. mars finner årsmøtet sted.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Januar
7. januar – Åpent Venstremøte på Litteraturhuset
Oslo Venstre inviterer til åpent møte med ledelsen i Oslo Venstre og eksterne innledere. Det blir mulighet til å kommentere og stille spørsmål.

Februar
1. februar – Lokalpolitisk nettverk
4. februar – Åpent Venstremøte på Litteraturhuset
Oslo Venstre inviterer til åpent møte med ledelsen i Oslo Venstre og eksterne innledere. Det blir mulighet til å kommentere og stille spørsmål.
24. februar – Samling for de som er nye på årsmøtet.

28. februar – 1. mars – Årsmøte i Oslo Venstre

Mars
4. mars – Åpent Venstremøte på Litteraturhuset
Oslo Venstre inviterer til åpent møte med ledelsen i Oslo Venstre og eksterne innledere. Det blir mulighet til å kommentere og stille spørsmål.

April
1. april – Åpent Venstremøte på Litteraturhuset
Oslo Venstre inviterer til åpent møte med ledelsen i Oslo Venstre og eksterne innledere. Det blir mulighet til å kommentere og stille spørsmål.
4. – 6. april – Venstres landsmøte på Expo Hotel Fornebu. Her er det mulig å være tilhører i salen, vi anbefale spesielt Trines tale til landsmøtet. Møtet streames også på Venstres nettsider.

Juni
3. juni – Sommerfest og feirig av miljødagen

Mer informasjon om arrangementene blir lagt ut på oslo.www.venstre.no/aktiviteter etterhvert som det nærmer seg. Arrangementene blir også lagt ut som eventer på vår facebookside.

 Oslo Venstres årsmøte i 2013.

Oslo Venstres årsmøte i 2013.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**