Lokalpolitisk nettverk 2014

Velkommen til Lokalpolitisk nettverk! LPN er en skolerings- og nettverkssamling for aktive på lokallags- og fylkeslagsnivå i Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Valgkampen i 2011 ble en suksess — blant annet takket være at hele organisasjonen var samkjørt etter mange større og mindre skoleringssamlinger gjennom 2010 og 2011. Den oppskriften bruker vi igjen.

Lokalpolitisk nettverk er skolering, det er politisk verksted, og det er nettverksbygging for folkevalgte og tillitsvalgte i lokal- og fylkeslag. Formålet er å sikre at Venstres folke- og tillitsvalgte er trygge på egen politikk og mer synlige i media og lokalmiljøet, samt å sikre en bevisst strategi bak det daglige arbeidet i lokallaget, i kommunestyret, og i valgkampen.

Vi planlegger 4 samlinger fram til valget i 2015, og de første samlingene finner sted i mars 2014. Helgene 14.-16. mars og 21.-23. mars er satt av. Noen fylker kommer til å møtes i april. Stortingsrepresentanter, tillitsvalgte og ansatte reiser disse helgene landet rundt for å møte lokallagsaktivister, få innspill, dele kunnskap om pågående prosesser og forberede til valgkamp.

Hvor finner møtene sted?
Klikk på lenken for informasjon om møtet i ditt fylke!

Østfold: 14.-15. mars
Akershus: 15.-16. mars
Oslo: 1.-2. februar
Hedmark: trolig april
Oppland: trolig april
Buskerud: 22.-23. mars
Vestfold: 21.-22. mars
Telemark: 21.-22. mars
Agder: trolig april
Rogaland: 22. mars
Hordaland: 22. mars
Sogn og Fjordane: 15.-16. mars
Møre og Romsdal: 15.-16. mars
Sør-Trøndelag: 25.-26. april
Nord-Trøndelag: 22. mars
Nordland: 22.-23. mars
Troms: trolig april
Finnmark: trolig april

Program og innhold
Lokalpolitisk nettverk skal forberede lokallagene på valgkampen, og sette lag og ressurspersoner i stand til å håndtere valgkampen lokalt. Vi tar på denne samlingen for oss bygging av det organisatoriske laget, og av oss selv som et lag med felles mål. Samtidig setter vi søkelyset på det politiske fundamentet: Ideologien, og hvordan den henger sammen med kommunevalget i 2015.

På samlingen blir det diskusjoner om lokallagsarbeid, aksjoner og aktivitet; planlegging av valgkamp, nominasjoner og aktiviteter; profilering, medie- og informasjonsarbeid; og selvsagt debatt om politikk. Venstres sentrale politikere reiser land og strand rundt for å delta.

Fylkeslagene bestemmer endelig program, og administrerer påmeldingen.

Jubel for Trine på Oslo Venstres årsmøte.

Foto: Hans Andreas Starheim

Om Lokalpolitisk nettverk: LPN er Venstres nettverks- og skoleringssamling for folkevalgte og tillitsvalgte i lokal- og fylkeslag. Formålet er å å sikre at Venstres folke- og tillitsvalgte er trygge på egen politikk og mer synlige i media og lokalmiljøet, samt å sikre en bevisst strategi bak det daglige arbeidet i lokallaget, i kommunestyret, og i valgkampen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**