“Damned if you do and damned if you don’t” – Rønning og Sarromaa forsvarer lokalpolitikere som “skulker”

Lillehammer Venstres gruppeleder Terje Rønning og kommunestyrerepresentant Sanna Sarromaa forsvarer lokalpolitikere i dagens avis: “Ordføreren setter indirekte to institusjoner opp mot hverandre — skolen og kommunestyret. Er kommunestyret viktigere enn skolen? Er politiske verv virkelig viktigere enn foreldreskap?”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Det politiske fraværet — spørsmål om organisering?

Kommunepolitikere er en del borte fra møtene, slås det fast i GD (2.11). Istedenfor å henge ut noen folkevalgte og stemple dem som skulkere, bør vi se på systemet. Det finnes gode årsaker til å melde forfall, fordi vi politikere ikke er bare politikere, men har også andre roller og oppgaver — gudskjelov for det.

Ordføreren Espen Johnsen på Lillehammer mener at skoleavslutninger ikke er god nok fraværsgrunn. Så lenge som vi har vært folkevalgte, henholdsvis 10 og 18 år, har vårens siste kommunestyremøte falt nettopp på dagen for skoleavslutninger. Junimøtet har alltid vært møtet med mest forfall, gjerne på delt førsteplass med desembermøtet som faller sammen med juleavslutninger. Ordføreren setter indirekte to institusjoner opp mot hverandre — skolen og kommunestyret. Er kommunestyret viktigere enn skolen? Er politiske verv virkelig viktigere enn foreldreskap?

Kommunestyrerepresentanter som har skolebarn, møter den klassiske problematikken — damned if you do and damned if you don’t. Berit Ås kalte dette for dobbeltstraff. Velger vi å møte opp på kommunestyret, er vi dårlige foreldre. Velger vi skoleavslutningen, får vi på oss skulkestempelet.

Systemet er lagt slik på Lillehammer at møtene er på kveldstid. Da er det naturlig at møter kolliderer med andre forpliktelser vi har for eksempel som foreldre. Men alle partier har jo en varaliste. Også varaene sitter med en kompetanse og stiller forberedt på møter. Fravær er slik sett ikke et problem.

Istedenfor å henge ut politikere hvorav de alle fleste gjør så godt som de kan og sjonglerer mellom ulike roller og oppgaver, kunne man sett på institusjonen kommunestyret. Er det virkelig nødvendig å legge møter på kvelden før skolen tar slutt? Er det nødvendig å legge møter på kvelder i det hele tatt?

Vil vi ha mindre forfall, må møtekalenderen lages deretter. Det handler om en liten tilrettelegging på systemnivå, men fordelen er utvilsom — et mer representativt demokrati, i tråd med demokratiets hensikt og idealer.

Sanna Sarromaa og Terje Rønning
Folkevalgte og foreldre,
Lillehammer Venstre

Terje Rønning og Sanna Sarromaa sammen med partilederen

Foto: Helene Skulstad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**