Slaget er tapt, men krigen for Åsane fortsetter

— Bystyrets flertall vil bare fortsette den uheldige utviklingen som Åsane har lidd under lenge, sier Venstre-politikerne Erlend Horn og Per-Arne Larsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Erlend Horn vil ha bedre utvikling i Åsane, med bygater, arbeidsplasser og flere urbane kvaliteter i nærmiljøet.

Erlend Horn vil ha bedre utvikling i Åsane, med bygater, arbeidsplasser og flere urbane kvaliteter i nærmiljøet.
Foto: Mathias Fischer

Forrige onsdag gikk bystyret inn for Bergen nord eiendoms (et datterselskap av Rema eiendom vest) planforslag i Myrdal. Bare Venstre, SV, Rødt, MDG og BY stemte mot.

For sent for Myrdal
— Det var en forutsigbar bystyredebatt, sier gruppeleder for Venstre og nestleder i Komité for miljø og byutvikling, Erlend Horn.

— Vårt poeng er at vi ikke bare stemmer mot forslaget, men også sier noe om hva dette området heller bør omreguleres til. Det vi ser for oss, er en sentrumstruktur med mulighet for nye arbeidsplasser. Venstre vil derfor heller omregulere området til forretning, kontor og tjenesteyting.

— Nå er vel dette for sent?

— Ja, reguleringsplanen ble vedtatt, så det er ikke noe å gjøre med dette nå.

12 meter høye vegger
— Hele dette området er i dag regulert til plasskrevende varehandel, kommenterer leder av Åsane Venstre og nestleder i Bergen Venstre, Per-Arne Larsen.

— Jeg føler at mange av de politikerne som stemte for nytt varehus her, egentlig ville noe annet enn å få nok et varehus med 12 meter høye vegger. Det er ikke alt vi politikere kan styre, men vi i Venstre mente at det her gikk en tydelig grense.

Arbeidet med ny kommuneplan (KPA) starter nå, og her ser de to Venstre-politikerne muligheten til å komme tilbake på banen.

— I kommuneplanen må hele Åsane ses på som en helhet, sier Horn.

— Der må man sørge for at de områdene i Åsane som fortsatt er regulert til arealkrevende varehandel blir omregulert. Det arbeidet blir viktig.

Krigen fortsetter
— Tror dere det er mulig å snu utviklingen?

— Ja, og tiden for det er overmoden. Det viktigste nå er å snu denne utviklingen gjennom ny KPA. Arbeidet med kommuneplanen er allerede begynt i planavdelingen, og meningen er at den skal vedtas av bystyret innen utgangen av neste år.

— Slaget i Myrdal er tapt, for å bruke den metaforen, sier Horn.

— Men krigen kan fortsatt vinnes. Den nye KPA blir avgjørende, og vi håper at bergenspolitikerne her vil bruke muligheten til å snu utviklingen til noe positivt.

— Er det sentrumsutviklingen du tenker på?

— Ja, den blir viktig. Vi må tørre å omregulere tomter som i dag er regulert til annen type bebyggelse.

 Per-Arne Larsen viser til at Venstre har stor fremgang i Åsane. Han mener Høyre, Frp og KrF har sviktet når det kommer til å få til en positiv utvikling av bydelen.

Per-Arne Larsen viser til at Venstre har stor fremgang i Åsane. Han mener Høyre, Frp og KrF har sviktet når det kommer til å få til en positiv utvikling av bydelen.
Foto: Ukjent

Stemoderlig behandling
— Når kommer skiftet i Åsane?

— Forhåpentligvis i 2015. Da skal velgerne si sitt. Dagens flertall har ikke vært heldig for utviklingen i Åsane.

— Valgresultatet fra i høst viser at Venstre har økt mer i Åsane enn andre steder, legger Larsen til.

— Vil dere si at Åsane er en glemt bydel?

— Ja, definitivt, i hvert fall historisk, men også i det siste, mener Horn.

— Bybanedebatten er illustrerende, også i media. Bergens Tidende og BA er ekstremt opptatt av traseen i Bergen Sentrum, mens veien videre nordover blir stemoderlig behandlet. Det blir en litt ond spiral. Når politikere og sentrumsbeboere er mest opptatt av det, blir media det også.

Les hele saken på side 2 – 3 i Åsane Tidende tirsdag 5. november.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**