Endelig undergang

Nes Venstre jobbet lenge for en realisering av undergang og ny innfartsparkering ved Årnes stasjon. Tirsdag 5. november ble den åpnet med taler og sang.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Årnes stasjon, perrong og stasjonsbygg

Foto: Åse Birgitte Skjærli

Det var Nes Venstre, som gjennom et godt samarbeid med Venstre i Akershus og de øvrige posisjonspartiene i fylkestinget, sikret at det ble satt av midler til prosjektering og gjennomføring av det nye anlegget.

Opprinnelig reguleringsplan
Det var i forbindelse med utarbeidelse av gatebruksplanen at Snøhetta tegnet inn undergangen ved pakkhuset og innfartsparkering på elvesiden av stasjonen. Den opprinnelige planen hadde også i seg en perrong på elvesiden. Den ble ikke realisert i denne omgang, da Jernbaneverket ikke hadde ønsker om å benytte midler til dette. Det var imidlertid Nes Venstre som husket at disse planene lå ferdig regulert, da det i budsjettarbeidet i fylket skulle prioriteres midler fra Oslopakke 3. – For meg var dette et opplagt tiltak som kvalifiserte til midler fra Olsopakke 3, sier Nes Venstres Åse Birgitte Skjærli, så vidt jeg vet hadde vi ingen andre klare tiltak på det tidspunktet. Nes Venstre sto også på og reddet tiltaket da midlene til gjennomføring holdt på å forsvinne til Vestregionen. Den gangen var det Øystein Smidt som varslet de øvrige lokallagene av posisjonspartiene i fylket og fikk dem på banen.

Viktig tilskudd
I byggeperioden har sentrum vært overfylt av biler som tilhører togpendlere. Det er imdilertid ikke bare anleggsarbeidene som er årsaken. Etter ruteomleggingen er det en kraftig økning av pendlere fra Årnes stasjon. – De nye parkeringsplassene er et viktig tilskudd til Årnes stasjon. Jeg tror ikke det vil ta lang tid før vi ser at disse plassene også er fulle, sier Skjærli. Hun påpeker at pendlere som før anleggsarbeidene ankom stasjonsparkeringen til tog etter sju- toget hadde problemer med å parkere. – Parkeringsplassene avlaster også en del av trafikken i jernbaneundergangen og opp Jernbanegata, sier Skjærli videre. De som kommer Nedre Hagaveg eller fra vestsiden av elva kan nå velge å kjøre inn Høievegen. Nes Venstre er imidleritd opptatt av at det nå bør gjøres noe med vegen mellom parkeringsplassen og rundkjøringen. – Denne vegen har ingen løsning for myke trafikkanter, og ofte gjør parkering og varelevering at sikten rundt svingen er helt uakseptabel, sier Skjærli. Hun ønsker at reguleringsplanen for denne strekningen også opparbeides.

Les og hør dekningen i Romerikes blad her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**