Ett svømmetak nærmere hall!

Tirsdag 5. november var saken om etablering av svømmehall i Nes på formannskapets bord til behandling. Rådmannens forslag om videre fremdrift ble enstemmig vedtatt, selv om Høyre, Sp og FrP ønsket utredet flere alternativer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Svømmekurs på Fjellhamar skole i Lørenskog

Foto: Lørenskog Venstre

Det var Nes Venstres Øystein Smidt som var arkitekten bak flertallsforslaget i forrige runde i formannskap og kommunestyre. Den gangen var rådmannens innstilling at Nes kommune ikke hadde penger til svømmehall. Denne gangen la rådmannen frem en sak med forslag til positivt vedtak, basert på en sak utarbeidet på bakgrunn av svømmehallgruppas arbeid. Forslaget ble enstemmig vedtatt tirsdag kveld

Enstemmighet under tvil
Selv om svømmehallsaken har vært et hett tema i lengre tid, og det tilsynelatende har vært opplagt etter forrige vedtak hva inneholdet og lokaliseringen bør være, var det likevel noen partier som uttrykte usikkerhet i tirsdagens møte. Dette lover ikke godt for kommunestyrebehandlingen. Det har vært et tydelig flertall for etablering av en svømmehall ved Neshallen, og det ble allerede i budsjettet for 2011 lagt inn driftsmidler for oppstart av hallen i 2015. At Høyre, FrP og Sp nå stiller spørsmål ved beliggenheten og ønsker dette nærmere utredet, setter fremdriften i fare.

Et sårt trengt tilbud
Nes Venstre har vært i kontakt med flere som mener det nå er på tide å fatte en beslutning. Nærmere utredninger vil kun ha til hensikt å forsinke etableringen av en svømmehall og tilbudet som den fører med seg. Særlig brukere av terapibassenget, enten det er raumatikere eller småbarnssvømming synes de nå har ventet lenge nok. I tillegg vil også kvaliteten og tilgjegeligheten på svømmeopplæringen i skolen bli kraftig forbedret.

Må gå for rådmannens forslag
Nes Venstre mener det ikke er tvil når det gjelde svømmehallen. – Her må vi gå for rådmannens forslag, sier Øystein Smidt, alt annet vil sette etableringen av en hall i fare. Endelig beslutning fattes i kommunestyremøte 12. november 2013.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**