Brutte løfter

Brutte løfter, sier Pål Grødahl i dette leserinnlegget i Vikebladet Vestposten om eiendomsskatt i Ulstein.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Ulstein Venstre har i hele kommunestyreperioden arbeidet aktivt mot eiendomsskatt, parkeringsavgift og kutt innen skole og omsorg. Venstre vil ha en skole og et tjenestetilbud det skinner av, ikke eiendomsskatt og parkeringsavgift. Venstre har gått inn for å utrede bygging av et rimeligere alternativ til Arena Ulstein der en heller rehabiliterer de bygningene vi har enn å bruke 224 millioner på et nybygg.

Ulstein Venstre har vært skeptiske til Arena Ulstein fordi de økonomiske konsekvensene av dette har vært at kommunen må innføre eiendomsskatt.

Rådmannen og administrasjonen gjør for så vidt rett i å foreslå eiendomsskatt og parkeringsavgift for å dekke de utgiftene som kommunen får med en utbygging og drifting av Arena Ulstein. Det som kanskje ikke har vært like forbilledlig er at den samme administrasjonen har søkt sponsing fra det private næringsliv og støtte fra politikere for utbyggingen uten å nevne at man for å få til Arena må innføre eiendomsskatt.

Man kan jo lure på hva de næringsdrivende som har støttet prosjektet økonomisk nå tenker om at dette fører til at man kanskje får innført eiendomsskatt i Ulstein.

I utgangspunktet så skal eiendomsskatten være for private, men når det først er åpnet for skatten så kan den utvides til også å gjelde næringslivet. Er dette greit for de næringsdrivende?

Alle partiene i Ulstein gikk inn i denne perioden med lovnader om ikke å innføre eiendomsskatt. Nå innfører Høyre med meget god hjelp av AP eiendomsskatt og parkeringsavgift i Ulsteinvik.

Lykke til med det.

Neste lokalvalg er ikke lang unna.

Pål Grødahl
Gruppeleiar Ulstein Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**