Ja til ny energivennlig vegbelysning

Fylkestinget sa i dag ja til et forsøk med henholdsvis intelligent veibelysning samt led-belysning langs to av våre fylkesveistrekninger. Venstre var en pådriver for at Vestfold skulle være med i utprøving av nye energi og kostnadsbesparende løsninger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Kåre Pettersen

Kåre Pettersen

— Viktig både med tanke på klima og energi men også for å være kostnadseffektive, sier Venstres Kåre Pettersen i en kommentar.

Det var ved økonomiplanbehandlingen i desember i fjor at et enstemmig fylkesting støttet forslaget om at fylkeskommunen skulle ta initiativ til å utrede bruk av intelligent (dynamisk) veibelysning og bruk av led-belysning.

I torsdagens møte sa partiene H, FrP, KrF, SV og Venstre ja til å bevilge inntil fire millioner til prøveprosjektet.

Statens Vegvesen i fylket har som en del av saken utarbeidet rapporten «Dynamisk og intelligent vegbelysning — mulighetene for Vestfold». Oslo kommune har benyttet intelligent (dynamisk) vegbelysning i noen flere år, og kan vise til opp mot 70 % besparelse, se denne linken.

I Vestfold er forsøkene tenkt utprøvd på fylkesvei (FV) 313 mellom Holmestrand og Sande som er en strekning på 11 km og med 450 armaturer. Strekningen har en forholdsvis lav trafikkmengde. Her er det mulig med både dimming og dynamisk belysning. Strekningen er vurdert til å representere en gjennomsnittsfylkesveg og erfaringene herfra antas å kunne overføres på andre fylkesveger.

Vegbelysning

Foto: Framtidens byer

Videre er FV 311 Åsgårdstrandsveien mellom Gauterød og Ilebrekke med en strekning på 1 km, et sted hvor nyinstallasjon av ledbelysning er tenkt gjennomført. Her det det mulig å investere i et nyanlegg da det i dag ikke finnes vegbelysning på strekningen fra før.

På FV 313 kan det monteres nye armaturer med aktivitetsbasert styring. Det øker effekten fra 50 % til 100 % ved aktivitet på veien. Virkelig besparelse vil bli testet ut, men med lite trafikk vil besparelsen være opp til 40 % fra dagen situasjon.

-Det er viktig at vi i Vestfold er med i front når nye energivennlige løsninger finnes og klare for uttesting. Vi har oppstart av arbeidet med ny klima — og energiplan og da er det også viktig å gjøre om ord til handling, avslutter Kåre Pettersen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**