Kommentar til statsbudsjettet

“Jeg er skuffet over manglende kollektivsatsing”,sier Venstre gruppeleder Anja Berggård Endresen, i en kommentar til statsbudsjettet som de blåblå la frem idag”. Da Venstre la frem sitt forslag til alternativt statsbudsjett, lå det store midler inne som skulle styrke kollektivtilbudene og få flere til å velge miljøvennlige transportmidler.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Vi er mange i Venstre som er skuffet over manglende miljø— og kollektivsatsing og at 11 måneders studiestøtte kuttes. Det er også få spor av fattigdomsbekjempelse blant barn i forslaget til Høyre og FrP.

Når regjeringen velger å videreføre det rødgrønne forslaget om å fjerne skatteklasse 2, vil det høyst sannsynlig føre til at tallet på barn som lever i fattigdom stiger i 2014 med mindre Venstre får gjennomslag for sine fattigdomstiltak i forhandlingene, sier Berggård Endresen

Venstre er imidlertid fornøyd med at regjeringen i likhet med Venstre foreslår å fjerne arveavgiften helt og at forslaget om gevinstbeskatning av boliger reverseres. Hun avslutter med å peke på de mulighetene som nå ligger i at man gjennom Stortingsforhandlingene, skal kunne klare å endre forslagene i retning en mer miljøvennlig og mer rettferdig politikk.

Anja Berggård Endresen

Foto: Joachim Steinbru

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**