Venstre godtar ikke rødgrønt kutt til de svakeste

Les hvorfor Venstres ordførere og varaordførere ikke godtar det foreslåtte rødgrønne kuttet til mennesker som mottar omfattende helse- og omsorgstjenester fra kommunene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Den rødgrønne regjeringen har kommet med en lite hyggelig avskjedshilsen til de svakeste i samfunnet. Regjeringen Stoltenberg har i statsbudsjettet foreslått å redusere statens dekning av tjenester til mennesker som mottar omfattende helse- og omsorgstjenester fra kommunene fra 80 til 77,5 prosent. I tillegg heves innslagspunktet (det grunnbeløpet kommunen uansett må dekke fullt ut) fra 975 000 til 1 010 000 kr. Det utgjør i praksis et kutt på ca 214 millioner kroner. Dette må kommunene selv dekke inn, enten ved å redusere tjenesteomfanget eller ved å kutte tjenester på andre områder.

Både Hobøl og Eidsberg sliter med stramme budsjetter, og vi opplever at vi har kuttet helt til beinet på de fleste områder. En økning av egenandelen for kommunene for mennesker med særlige hjelpebehov vil i enda større grad føre til at denne brukergruppen blir gjenstand for budsjettdiskusjoner. Det er direkte uverdig og vil kunne være svært belastende for både personene det gjelder og pårørende. De svakeste blant oss må slippe å bekymre seg for den svake kommuneøkonomien.

Venstres ordførere og varaordførere i hele landet har nå gått til aksjon. Vi oppfordrer Venstres stortingsgruppe om å ta en kamp for mennesker med særlige hjelpebehov når de nå skal forhandle med Høyre og FrP om neste års statsbudsjett. I stedet for kutt ønsker Venstres ordførere og varaordførere tvert imot økt innsats fra staten til å dekke behovene til disse menneskene. Som et strakstiltak må kuttet fra 80 til 77,5 prosent reverseres. På sikt ønsker vi en gjennomgang av det helthetlige tilbudet for personer med særlig store hjelpebehov.

Det er svært aktuelt å se på dette i den forestående demokratireformen, hvor det er forventet at større kommuner og nye regioner skal formes. Større kommuner vil nødvendigvis ikke bli så sårbare for uforutsette utgifter og man vil slippe lokaliseringsdiskusjoner rundt tilrettelegging av tjenester. Med én eller to kommuner i Indre Østfold vil det ikke spille noen rolle hvor tilbud og institusjoner ligger eller hvor mennesker med særlige hjelpebehov bosetter seg. Større kommuner vil sannsynligvis føre til likere og mer forutsigbare tjenester uavhengig av hvor man bor. Her kan det også vises til at staten kutter kompensasjonen når mennesker med særlige hjelpebehov fyller 67 år, men at behovet for tjenester slett ikke stopper med økende alder — snarere tvert imot.

Maren Hersleth Holsen, Eidsberg
Simen Saxebøl, Hobøl
begge varaordførere fra Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**