Nå blir det svømmehall i Nes

Kommunestyret vedtok i sitt møte 12. november 2013 at det skal etableres en svømmehall i tilknytning til Neshallen i Kjushagan.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Svømmekurs på Fjellhamar skole i Lørenskog

Foto: Lørenskog Venstre

Svømmehallinvesteringen er innarbeidet i rådmannens budsjettforslag for 2014 og økonomiplan for 2015. I tillegg må det legges inn ca 8 millioner i driftskostnader årlig, sa Nes Venstres Øystein Smidt i kommunestyret. Han var arkitekten til det opprinnelige vedtaket som ble enstemmig vedtatt i formannskap og kommunestyre, som igjen har ført til bygging av svømmehall kunne besluttes i dagens kommunestyremøte. Svømmehallgruppa som ildsjeler i prosessen fikk ros fra talerstolen.

Enstemmig vedtatt
I Nes er det godt å vokse opp, bo og leve er målsettingen i kommuneplanrulleringen. Høyres Arild Ramstad mente at svømmehallen ville være med å bygge godt opp under denne målsettingen. Høyre hadde i utgangspunktet ønsket en utredning om beliggenhet av svømmehallen, med mulighet for plassering i Årnes sentrum eller i en tilknytning til ny skole på Årnes. Det eksisterer imidlertid et så stort folkekrav om fremdrift i saken, at Høyres gruppe valgte å slutte seg til rådmannens forslag. Nes SP, Nes FrP og Nes KrF hadde ønsket å få svømmehallen som et signalbygg med plassering ved elva. Alle tre partier har imidlertid lagt dette til side til fordel for en svømmehall i Kjushagan. – Det er nå eller aldri, og da er det vel nå, sa Tove Nyhus fra talerstolen.

Honnør til svømmehallgruppa
Senterpartiets Tom Roterud presiserte i sitt innlegg viktigheten av svømmehallgruppas innsats. Til tross for at de fleste partier har hatt svømmehall på programmet, har det ikke vært progresjon i saken tidligere. Det er svømmehallgruppas innsats som har gjort at det nå endelig realiseres en svømmehall i Nes. Han håpet på et videre engasjement i bruken av anlegget. Videre fokuserte Roterud på viktigheten av det forebyggende helsearbeidet som svømmehallen kan bidra til.

Ønsker seg folkebadet
Nes SVs Oddbjørg Reset poengterte at tilbudet skulle tilsvare det gamle folkebadet og appellerte til at tilbudet ikke måtte bli for dyrt. Hun henviste til at spamulighetene allerede eksisterte i Fenstad. Representanten Tom Roterud (Sp) la frem et regnestykke på at hver Nesbu gjennomsnittlig måtte benytte i underkant av 500,- per år i svømmehallen for å få anlegget til å gå rundt økonomisk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**