-Glad for penger til fylkesveier

Venstres Karl M. Buchholdt er glad for at fylkesrådet i Nord-Trøndelag bevilger penger til opprusting av fylkesveiene mellom Ronglan og Ekne, samt mellom Ronglan og Gullberget. Buchholdt tok opp opprusting av disse to fylkesveiene i kommunestyret i 2012. -For Venstre handler dette om bedre trafikksikkerhet, bedre fremkommelighet og en satsing på livskraftige bygder, mener Buchholdt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

Det var i kommunestyret i oktober 2012 at Buchholdt stilte spørsmål til ordføreren om opprusting av disse to fylkesveiene. Nå har fylkesrådet i forslaget til budsjett for 2014 foreslått å bevilge 12 millioner kroner til opprusting av veien mellom Ronglan og Ekne og 11 millioner kroner til strekningen Ronglan – Gullberget. Pengene skal brukes på asfaltering og arbeidet skal starte opp i løpet av 2014.

-Dette er svært gledelig, sier Buchholdt, som ikke er i tvil om at det er behov for asfalt på de to strekningene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**